Okręgowy Sąd Łowiecki

 • Przewodniczący: Adrian Klank
 • Wiceprzewodniczący: Jędrzej Minkus
 • Członkowie: Tadeusz Biedroń, Sebastian Dziugiewicz, Dariusz Kalarus, Roman Kądziela, Aleksander Krawiec, Wacław Oblas, Tomasz Otrębski.

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

 • ORD: Janusz Trzęsimiech
 • Z-cy: Edward Hejła, Wojciech Jakubowski, Józef Mediuch

Komisja Dian

 • Przewodnicząca: Renata Franke
 • Członkinie: Izabela Kuczera Fatyga, Elena Gorywoda, Aleksandra Łyczykowska, Helena Orłowska, Marlena Szcześniak, Alina Zakręta

Komisja Hodowlana

 • Przewodniczący: Kazimierz Szydło
 • Zastępca Przewodniczącego: Piotr Wosinek
 • Sekretarz: Marek Dynowski
 • Członkowie: Grzegorz Cekus, Mariusz Góral, Jerzy Hławiczka, Paweł Kaleta, Konrad Kuczera, Krzysztof Lysik, Piotr Tetla

Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej

 • Przewodniczący: Kmiecik Janusz
 • Zastępca Przewodniczącego: Wardas Wiesław
 • Członkowie: Jan Biskupek, Waldemar Bohosiewicz, Tomasz Borsuk, Witold Brągiel, Grzegorz Brom, Zbigniew Fijałkowski, Roman Furtek, Zbigniew Galwas, Henryk Grzesło, Tomasz Howaniec, Tadeusz Huta, Adam Jamróz, Jan Jaskot, Stefan  Kusz, Alojzy Mamok, Aleksander Masny, Maran Materzok, Krzysztof Mazur, Ryszard Paszenda, Grzegorz Pelon, Sebastian Sułgut, Kazimierz Szydło, Waldemar Śliwa, Zdzisław Zimny, Jerzy Żagiell

Komisja Wyceny Medalowej Trofeów

 • Przewodniczący: Grzegorz Pelon
 • Zastępca Przewodniczącego: Jan Biskupek
 • Członkowie: Waldemar Bohosiewicz, Witold Brągiel, Zbigniew Fijałkowski, Janusz Kmiecik, Stefan Kusz,  Wardas Wiesław

Koordynator zadań współpracy ze szkołami w prowadzeniu edukacji przyrodniczo-łowieckiej i pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego:

 • Sylwia Malcharek

Komisja Strzelecka

 • Przewodniczący: Arkadiusz Boczkowski
 • Zastępca przewodniczącego: Eugeniusz Bałaga
 • Członkowie: Anna Gilner, Aleksandra Łyczykowska, Józef Gembalczyk, Paweł Hetmańczyk, Marek Oźlański, Paweł Piasny, Marcin Zdunek

Komisja Tradycji i Kultury Łowieckiej

 • Przewodniczący: Tomasz Kędziora
 • Zastępca Przewodniczącego: Liliana Chmielarska
 • Członkowie: Elena Gorywoda, Sonia Wilk, Tomasz Borkowski, Tomasz Bula, Marek Filipczyk, Jan Gawdzik, Leszek Domogala, Krzysztof Konieczny, Wiesław Kucharski, Antoni Łaska, Jan Nowak, Andrzej Otrębski, Jerzy Szołtys, Grzegorz Utracki

Komisja Kynologiczna

 • Przewodniczący: Leszek Salamon
 • Zastępca Przewodniczącego: Sebastian Sułgut
 • Członkowie: Justyna Czerny, Dorota Parka, Maryla Wic, Tomasz Banyś, Kamil Czerny, Marcin Fojt, Lech Gubała, Kazimierz Hajok, Jerzy Kasprzyk, Wiesław Kawala, Jacek Kołacz, Zdzisław Krawiec, Konrad Kuczera, Grzegorz Lietz, Robert Parka, Konrad Witosz

Komisja Egzaminacyjna

 • Przewodniczący: Michał Góral
 • Przedstawiciele PZŁ: Jan Warmusz, Aleksander Jewak, Sławomir Mroczek, Witold Brągiel, Jerzy Chrapka.
 • Przedstawiciel Marszałka Województwa: Szymon Kozioł
 • Przedstawiciele Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych: Adam Albertusiak, Artur Ciba
 • Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji: Bogdan Kołodziej, Paweł Tabor, Michał Jachna

Komisja Łucznicza

 • Przewodniczący: Przemysław Kuch
 • Zastępca Przewodniczącego: Arkadiusz Głąb
 • Członkowie: Marek Handzlik, Dariusz Kalarus, Tomasz Kurek, Michał Nowakowski

Komisja Sokolnicza

 • Przewodniczący: Marek Woźniak
 • Członkowie: Krzysztof Szczypiński, Agnieszka Pyc, Witold Rosa, Ireneusz Wasilewski, Marcin Szczakiel, Tomasz Zawadzak

Zespół do spraw ekonomiczno-finansowych

 • Przewodniczący: Zygmunt Łukaszczyk
 • Zastępca Przewodniczącego: Stanisław Wszołek
 • Członkowie: Jacek Bara, Igor Bronne, Paweł Gajdzik, Lech Gubała, Szymon Kozioł, Krzysztof Kubowicz, Jan Kurp, Stanisław Orman, Andrzej Piekarski, Józef Rembierz, Ryszard Szajter, Tomasz Taranowski, Andrzej Tyblewski, Wojciech Wajda, Krzysztof Wołek, Zdzisław Zimny

Zespół ds. Kontroli Kół Łowieckich

 • Przewodniczący: Marian Kozieł
 • Członkowie: Jan Berger, Jan Cyroń, Piotr Arent, Paweł Kunicki, Krzysztof Kubowicz

Zespół Nadzorczo Kontrolujący w składzie:

 • Andrzej Pietrasz, Andrzej Bocianowski, Aleksander Jewak, Tomasz Taranowski, Krzysztof Grochalski

Komisja ds. Opiniowania Wniosków Kół Łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich w składzie:

 • Józef Gembalczyk, Tomasz Kędziora, Janusz Kmiecik, Antoni Kopel, Mariusz Miśka, Kazimierz Szabla, Zygmunt Łukaszczyk

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich w składzie:

 • Antoni Kopel - przewodniczący
 • Michał Bulenda - sekretarz
 • Andrzej Kozakiewicz, Janusz Przybylski, Józef Gembalczyk, Tadeusz Prokop, Stanisław Wszołek

→ Archiwum - organy i komisje problemowe w roku 2018