Okręgowe władze i organa PZŁ:

- Okręgowy Zjazd Delegatów

- Zarząd Okręgowy

- Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

- Okręgowy Sąd Łowiecki

Okręgowy Sąd Łowiecki

  • Przewodniczący: Adrian Klank
  • Wiceprzewodniczący: Jędrzej Minkus
  • Członkowie: Aleksander Krawiec, Tadeusz Biedroń, Dariusz Kalarus, Roman Kądziela, Wacław Oblas, Tomasz Otrębski, Sebastian Dziugiewicz

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

  • ORD: Janusz Trzęsimiech
  • Z-cy: Edward Hejła, Józef Mediuch, Wojciech Jakubowski

→ Archiwum - organy i komisje problemowe w roku 2018