Okręgowe władze i organa PZŁ:

- Okręgowy Zjazd Delegatów

- Zarząd Okręgowy

- Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

- Okręgowy Sąd Łowiecki

Przedstawiciele okręgu katowickiego w organach i komisjach NRŁ

Zygmunt Łukaszczyk  

-     Członek Naczelnej Rady Łowieckiej

Janusz Kmiecik -     Zastępca Członka Naczelnej Rady Łowieckiej