Przedstawiciele okręgu katowickiego w organach i komisjach NRŁ

Zygmunt Łukaszczyk  

-     Członek Naczelnej Rady Łowieckiej

Janusz Kmiecik -     Zastępca Członka Naczelnej Rady Łowieckiej