Okręgowe władze i organa PZŁ:

- Okręgowy Zjazd Delegatów

- Okręgowa Rada Łowiecka

- Zarząd Okręgowy

- Okręgowa Komisja Rewizyjna

- Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

- Okręgowy Sąd Łowiecki

Wladze

Przedstawiciele okręgu katowickiego w organach i komisjach NRŁ

Jan Suchorończak

-     wiceprezes Naczelnej Rady łowieckiej

Janusz Kmiecik

-     Członek Naczelnej Rady Łowieckiej

Antoni Kopel

-     Członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich

Jerzy Żagiell

-     Członek Komisji Szkoleniowej

Leszek Salamon

-     Członek Komisji Kynologicznej

Janusz Kmiecik -     Członek Komisji Trofeów i Wystaw