Gospodarka łowiecka obejmuje zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną.

ambona

Nowe zasady selekcji

Okręg Katowicki - kryteria i kary (zmiany długości tyk)

→ kryteria na stronie głównej PZŁ