Strz-Mar

 

Trwały nawyk analizowania i rejestrowania wyników strzałów sprawił, że wiedziałem dlaczego w jednych przypadkach trafiam, a w drugich pudłuję, z czego nieliczni myśliwi zdają sobie sprawę, choć jest to przecież podstawowy warunek robienia postępów w technice i stylu strzelania...
... Obowiązek dobrego opanowania sztuki strzelania wynika z etyki łowieckiej...

- Tadeusz Puchalski
"Broń śrutowa i technika strzelania"

Strzelectwo - wyniki

> Wyniki klasyfikacji "Strzelec Roku 2019"

Do ostatecznej klasyfikacji brakuje jeszcze IV rundy Turnieju 4 Strzelnic, która odbędzie się 22.09.2019.
W klasyfikacji uwzględniono pierwsze 30 osób. Ostatecznie wyróżnianych jest 10-ciu zawodników.
Przedstawioną zestawienie wyników proszę traktować orientacyjnie, gdyż by zostać sklasyfikowanym
w rankingu końcowym zawodnik musi spełnić jeszcze regulaminowe wymagania, które będą
weryfikowane po zakończeniu całego cyklu zawodów (np. obowiązkowy start w minimum jednych zawodach
na każdej ze strzelnic: Siemianowice Śląskie, Jaworzno, Rybnik, Orzesze).