Nowa strona ZO PZŁ

 

konkurs fotograficzny
PRZYRODA OJCZYSTA 2021/2022

 

 


Katowicki Okręg Łowiecki ma powierzchnię użytkową łowisk około 470 tyś ha i jest podzielony na 109 obwodów łowieckich. W Okręgu zarejestrowanych jest 105 kół łowieckich i około 3700 myśliwych.

ZO-PZL

Okręg katowicki stanowiący część województwa śląskiego, leży w zachodniej części pasa wyżyn południowopolskich. Północną część okręgu katowickiego zajmują pagórkowate obszary Wyżyny Śląskiej i Krakowskiej, w części południowej pofałdowany Płaskowyż Rybnicki.

To teren pełen przyrodniczych sprzeczności. Z jednej strony wielkie skupisko dużych miast, zagęszczenie ludności, rozwinięta sieć dróg, zdegradowane przez przemysł ciężki środowisko, z drugiej strony bardzo duża lesistość wynosząca ponad 60% powierzchni obwodów łowieckich, wspaniałe parki krajobrazowe, rezerwaty, w tym również, łączący się z historią łowiectwa rezerwat „Żubrowisko” – utworzony dla ochrony populacji żubra, oraz pomniki przyrody.

W okręgu występuje bardzo duże zagęszczenie ludności, wynoszące około 600 osób na km2 .Z tym faktem łączy się ogromna penetracja terenów leśnych .Mimo to występują w okręgu wysokie stany zwierzyny grubej (jeleni, dzików, saren).

Prowadzenie gospodarki łowieckiej w tych warunkach jest niezwykle trudne i myśliwi, podejmują bardzo duży wysiłek, aby populacje zwierzyny łownej mogły się rozwijać.

Charakterystyka okręgu

Okręg katowicki PZŁ rozpoczął działalność 20 listopada 1999r., z chwilą uchwalenia Statutu PZŁ.
W dniu 1 marca 2000r. N.R.Ł. określiła obszar Okręgu, który obejmuje następujące powiaty ziemskie: zawierciański, olkuski, będziński, tarnogórski, gliwicki, raciborski, rybnicki, wodzisławski, pszczyński, tyski, mikołowski.

Do władz i organów PZŁ na szczeblu okręgu zalicza się:

• Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ

• Zarząd Okręgowy

• Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego

• Okręgowy Sąd Łowiecki

Okręg Katowicki o powierzchni użytkowej łowisk 477 600 hektarów jest podzielony na 106 obwodów łowieckich.
W Okręgu zarejestrowane są 103 koła łowieckie i około 4130 myśliwych (w tym 148 dian) i 418 kandydatów.

Oto → tabele pozyskania - Roczny Plan łowiecki 2019