Trwały nawyk analizowania i rejestrowania wyników strzałów sprawił, że wiedziałem dlaczego w jednych przypadkach trafiam, a w drugich pudłuję, z czego nieliczni myśliwi zdają sobie sprawę, choć jest to przecież podstawowy warunek robienia postępów w technice i stylu strzelania...
... Obowiązek dobrego opanowania sztuki strzelania wynika z etyki łowieckiej...

- Tadeusz Puchalski
"Broń śrutowa i technika strzelania"

 

INFORMACJA KOMISJI STRZELECKIEJ nr 3/2020
19.06.2020

  1. Komisja Strzelecka Okręgu PZŁ Katowice informuje, że od dnia 1 lipca 2020 wracamy do organizacji zawodów strzeleckich w Okręgu PZŁ Katowice. Rozpoczynamy od zawodów okręgowych 12.07.2020. Zaktualizowany terminarz zawodów znajduje się na stronie w zakładce Strzelectwo. Proszę jednak pamiętać, że stan pandemii oraz związane z nim zagrożenie Covid-19 jest cały czas aktualne. Dlatego w czasie zawodów obowiązkowe będzie odkażanie rąk przed wejściem i po zejściu z osi strzeleckich, a poza osiami obowiązkowe będą maseczki. Zalecana odległość między zawodnikami wynosi minimum 2 m. 
  2. W zależności od rozwoju sytuacji zdrowotnej w regionie niektóre zawody mogą zostać odwołane. Prosimy śledzić stronę internetową okręgu. 
  3. Komisja Strzelecka informuje, że w roku 2020 został odwołany Turniej 4 Strzelnic, jak również nie będzie prowadzona klasyfikacja Strzelca Roku.
  4. Wybór reprezentacji Okręgu na zawody Rangi Mistrzowskiej odbywać się będzie zgodnie z ogłoszonymi zasadami. Jednak ze względu na ograniczoną liczbę zawodów i możliwość nie spełnienia wymagań co do liczby ocenianych startów w zawodach, wybór zawodników do reprezentacji może odbyć się na podstawie analizy mniejszej niż wymagana liczby startów.
  5. W terminarzu zawodów nie umieszczono Krajowego Konkursu Kół Łowieckich, ponieważ nie ma jeszcze oficjalnych decyzji o ewentualnym ich przełożeniu.

 

Przewodniczący Komisji Strzeleckiej,
Arkadiusz Boczkowski