Gospodarka łowiecka obejmuje zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną.

ambona

W październiku 2016 r. Komisja dokonała oceny prawidłowości odstrzału sarny-rogaczy za sezon łowiecki 2016/2017.

→ sprawozdanie Komisji

→ szczegółowe wykazy