Wizyty na stronie

Dzisiaj47
Wczoraj303
W tym tygodniu1131
W tym miesiącu4526
Ogółem1630394

Obecnie na stronie
1
Online
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy Katowice
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
Siemianowice Śląskie 21.08.2015 r.

 

Okólnik nr 2/2015

 1. Jesienny kurs dla nowowstępujących.
 2. Ubezpieczenia kół łowieckich od Odpowiedzialności Cywilnej.
 3. Kursy (strażników łowieckich, szacowania szkód łowieckich)
 4. Informacja Biura Zarządu.
 5. Materiały do kwartalnika.
 6. Programy poprawy bytowania zająca i kuropatwy.

 

1. Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice podaje Zarządom kół do wiadomości termin jesiennego kursu dla nowowstępujących do PZŁ:

od 5 do 17 października 2015 - stażyści o numerze dzienniczka do 7617

 • szkolenia (obowiązkowe):
 • kynologia myśliwska – 25 września 2015
 • podstawy posługiwania się myśliwska bronią palną - 24 września 2015

Wszystkie kursy rozpoczynamy o godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Okręgowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Zwycięstwa 2 - Strzelnica Myśliwska.

Egzamin dla kursantów:
od 16 do 18 listopada 2015

Koszt kursu i egzaminu:
1100 zł

Koszt obydwu szkoleń:
50 zł

Wszystkie opłaty wpłacamy na konto :
PKO BP SA II o/Katowice
51 1020 2313 0000 3102 0197 1613
lub ING BSK
58 1050 1243 1000 0090 7592 9530
ewentualnie w kasie Zarządu Okręgowego codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

2. Przypominamy zarządom kół łowieckich o konieczności uiszczenia wpłaty z tytułu ubezpieczenia OC kół łowieckich w firmie Gothaer. Informację o wyborze wariantu należy przekazać do biura Zarządu Okręgowego w terminie do 10 września natomiast wpłaty jak co roku należy kierować na nasze konto do 30 września w zależności od wybranego wcześniej przez koło wariantu ubezpieczeniowego:

 • I wariant 550 zł (suma gwarancyjna 500 000)
 • II wariant 465 zł (suma gwarancyjna 400 000)
 • III wariant 350 zł (suma gwarancyjna 300 000)
 • IV wariant 980 zł (suma gwarancyjna 1 000 000)

Wpłata jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do ubezpieczenia i otrzymania tzw. certyfikatu ubezpieczeniowego.

Wpłat dokonujemy na konto:

PKO BP SA II o/Katowice
51 1020 2313 0000 3102 0197 1613
lub ING BSK
58 1050 1243 1000 0090 7592 9530

W przypadku nie zgłoszenia przez Koło wariantu ubezpieczenia do 10 września, zostanie automatycznie, jak co roku, przydzielony Kołu wariant III.

3. W związku z częstym zgłaszaniem zapotrzebowania na przeprowadzenie kursu dla strażników łowieckich czy też szacowania szkód łowieckich informujemy, iż przedmiotowe szkolenia odbędą się pod warunkiem zebrania odpowiedniej ilości chętnych osób.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszania akcesu uczestnictwa w kursach pod naszymi numerami telefonów 32 220 38 35 lub 32 220 42 75.

4. Biuro Zarządu informuje:
Przypominamy Zarządom Kół łowieckich o bezwzględnej konieczności finalizowania stażów stosowną Uchwałą Zarządu Koła po okresie pełnego roku od daty rejestracji w systemie PZŁ danych kandydatów. Jednocześnie prosimy o uporządkowanie statusu wszystkich widniejących pod danym kołem stażystów i o pełną informację zwrotną dotyczącą uchwał w/s: zakończenia stażu, przedłużenia stażu lub skreślenia z listy stażystów.

5. Przypominamy Szanownym Kolegom o wydawanym przez Zarząd Okręgowy naszego kwartalnika łowieckiego pod nazwą „Gwarectwo Myśliwych”.
Apelujemy o nadsyłanie różnego rodzaju artykułów dotyczących spraw ważnych dla Koła łowieckiego.

6. Informujemy, iż → na stronie Zarządu Głównego PZŁ można zapoznać się z warunkami konkursu - „Program poprawy warunków bytowania i reintrodukcji zająca i kuropatwy”.

„Darz Bór”
Łowczy Okręgowy
Jerzy Żagiell