Wizyty na stronie

Dzisiaj97
Wczoraj523
W tym tygodniu865
W tym miesiącu11324
Ogółem1585626

Obecnie na stronie
2
Online

W dniu 12 stycznia 2016r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego. Dokument wyznacza główne kierunki działań oraz kreuje cele w zakresie gospodarki łowieckiej, które obie strony będą wspólnie realizować.

Wobec wyzwań jakie stoją teraz przed polskim łowiectwem, w tym zmian w obowiązujących regulacjach prawnych, porozumieniem ustanowiono wspólne rozwiązywanie problemów w obszarach łowiectwa. Problemów, których rozwiązanie wymaga także procedur legislacyjnych.

Dr Lech Bloch Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ oraz dr inż. Konrad Tomaszewski Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zadeklarowali ścisłą współpracę w sprawach dotyczących łowiectwa, a w szczególności przy opracowywaniu wieloletnich łowieckich planów hodowlanych na lata 2017-2027, a także wznowieniu umów na dzierżawę obwodów łowieckich leśnych oraz kategoryzacji tych obwodów.

→ treść porozumienia.