Prezydium Zjazdu:

Przewodniczący - Mariusz Miśka
Z-ca - Zygmunt Łukaszczyk
II zastępca - Zygmunt Miłek
III zastępca - Kazimierz szabla
Sekretarz - Tomasz Kędziora

Lista Delegatów na OZD Katowice

Albertusiak Adam
Bałaga Eugeniusz
Baradziej Bartłomiej
Bartosik Łukasz
Bartoszek Adam
Bednarczyk Bogdan
Berger Jan
Białas Grzegorz
Biliński Przemysław
Bocianowski Andrzej
Borsuk Tomasz
Borys Adam
Brom Grzegorz
Bula Tomasz
Bulenda Michał
Cekus Grzegorz
Chochół Artur
Chrapka Jerzy
Chudy Lucjan
Cyankiewicz Piotr  
Cyrnal Marek
Czapka Dariusz
Dacka Robert
Dąbek Andrzej
Deptuła Marcin
Domogała Lesław
Drozdowski Zbigniew
Duduś Andrzej
Dul Andrzej
Dydak Maciej
Dyszy Marek
Filipczyk Marek
Fojt Marcin
Furtek Roman
Gałka Marek
Gawdzik Michał
Gembalczyk Józef
Głowacki Piotr
Godoj Bernard
Grobarczyk Tomasz
Grochalski Krzysztof
Groworek Tomasz
Gubała Lech
Gumułka Andrzej
Hajduk Paweł
Hajduła Janusz
Hendryk Stanisław
Hink Grzegorz
Hławiczka Jerzy
Huta Tadeusz
Ibek Janusz
Jacek Jerzy
Janiczek Lesław
Janik Jerzy
Jaschkowitz Adrian
Jewak Aleksander
Jonderko Ryszard
Kamyk Adam
Kerbel Tomasz
Kędziora Tomasz
Kika Janusz
Kluczniok Eugeniusz
Kmiecik Janusz
Knapik Tomasz
Kołacz Jacek
Konieczny Krzysztof
Kopel Antoni
Kotnis Michał
Kozakiewicz Andrzej
Kozioł Szymon
Koziołek Andrzej
Koziołek Helmut
Kraska Ewa
Krawiec Aleksander
Kuczera  Konrad
Kurakowski Roman
Kusz Stefan
Lipiński Sławomir  
Łukaszczyk Zygmunt
Łyczykowski Krzysztof
Maćkowski Włodzimierz
Masny Aleksander
Materzok Marian
Matyjaszczyk Adam
Mazur Krzysztof
Miciak Grzegorz
Mikołajczyk Jerzy
Miłek Marek
Miłek Zygmunt
Miśka Mariusz
Muszczek Mariusz
Nowak Andrzej
Nowakowski Michał
Orman Stanisław
Osek Andrzej
Pająk Eugeniusz
Palut Dariusz
Panfil Władysław
Paszenda Ryszard
Peroński Marek
Pietrasz Andrzej
Pietruszewski Jerzy
Piwowarczyk Paweł
Płachetko Dariusz
Płachta Mieczysław
Polończyk Krzysztof
Prokop Tadeusz
Redlisz Mirosław
Rembierz Józef
Rosak Przemysław
Siedlaczek Henryk
Siedlaczek Jerzy
Siwoń Rafał
Stępniewski Michał
Szabla Kazimierz
Szajter Ryszard
Sznajder Stefan
Taranowski Tomasz
Tomecki Ireneusz
Treter Mirosław
Truchan Mirosław
Tryzna Mateusz
Tymowski Grzegorz
Utracki Grzegorz
Utrata Tadeusz
Wagner Witold
Wardas Wiesław
Warocki Adrian
Wodecki Waldemar
Wolny Cezary
Wszołek Stanisław
Zimny Zdzisław
Żagiell Jerzy
Żyłka-Żebracki Tomasz