Nowe zasady selekcji

Okręg Katowicki - kryteria i kary (zmiany długości tyk)

→ kryteria na stronie głównej PZŁ