Nowa strona ZO PZŁ

 

konkurs fotograficzny
PRZYRODA OJCZYSTA 2021/2022

 

 


Katowicki Okręg Łowiecki ma powierzchnię użytkową łowisk około 470 tyś ha i jest podzielony na 109 obwodów łowieckich. W Okręgu zarejestrowanych jest 105 kół łowieckich i około 3700 myśliwych.

ZO-PZL

Stan na:

25.02.2010

30.03.2015

Liczba członków PZŁ

W tym:

- niestowarzyszonych

3.321

 

660

3.845

 

810

Ilość kół łowieckich

- z siedzibą na terenie okręgu

- koła niemacierzyste

114

105

9

112

103

9

Ilość obwodów dzierżawionych przez koła

W tym na terenie okręgu:

- katowickiego

- częstochowskiego

- opolskiego

- kieleckiego

- kaliskiego

- bielskiego

- piotrkowskiego

146

 

109

22

6

5

1

1

2

140

 

106

19

6

5

1

1

2

Łączna powierzchnia użytkowa obwodów

W tym:

- w okręgu katowickim

- w pozostałych okręgach

639 635 ha

 

474 939 ha

164 696 ha

625 397 ha

 

477 655 ha

147 742 ha

Średnia powierzchnia obwodu przypadająca na jednego myśliwego

 

176 ha

 

163 ha

 

Liczba członków PZŁ jest bardzo zmienna. W okresach kwartalnych, z różnych powodów,
ulega zmianie przeciętnie o ±50 osób.

Średnia wieku myśliwego w naszym okręgu wynosi 52 lata, w ostatnich okresach jest zauważalna tendencja do obniżenia wieku średniego.

Kwalifikacje myśliwych okręgu katowickiego:

Selekcjonerzy zwierzyny płowej

2342

Sędziowie i instruktorzy strzelectwa myśliwskiego

272

Sędziowie i asystenci kynologiczni

4

Instruktorzy kynologiczni

71

Lektorzy PZŁ

8

 

Gospodarka łowiecka

Poniższe zestawienia przedstawiają stan i pozyskanie zwierzyny w okręgu katowickim w kolejnych latach gospodarczych (od 1 kwietnia do 31 marca).

1. Stan zwierzyny wg inwentaryzacji w łowiskach

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Łosie

42

54

55

62

82

Jelenie

4346

4415

4680

4186

3767

Daniele

1227

1151

1195

1138

984

Sarny

16465

15847

16924

15516

15068

Dziki

5543

5025

5752

5684

5481

Zające

7193

7747

7684

6980

7364

Bażanty

19866

20059

20006

18405

18277

Kuropatwy

5142

4693

4118

3275

3508

Lisy

4722

4725

4769

4486

4773

 

 

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Łosie

35

36

34

48

51

Jelenie

2385

2498

2977

3695

3615

Daniele

570

732

760

841

918

Sarny

13519

12953

12533

14739

16438

Dziki

3375

3597

3921

4889

5778

Zające

6861

6513

6449

6671

6900

Bażanty

16699

16298

16264

18091

19077

Kuropatwy

4607

5058

5036

5622

6191

Lisy

3587

3926

4017

4018

4285

 

2. Pozyskanie zwierzyny.

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Łosie

-

-

-

-

-

Jelenie

1257

1535

1705

2319

1742

Daniele

434

452

433

493

340

Sarny

3852

3951

4109

5005

3752

Dziki

4534

3664

5060

6535

4921

Zające

221

128

284

173

171

Bażanty

5195

5702

6321

4420

5373

Kuropatwy

31

28

29

29

25

Lisy

2880

3079

3756

5289

3684

 

 

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2009/2010

Łosie

-

-

-

-

-

Jelenie

767

753

755

887

1014

Daniele

172

203

271

275

395

Sarny

3381

3300

2335

2740

3304

Dziki

2163

2393

2462

2931

4804

Zające

318

496

213

418

367

Bażanty

7020

5159

5483

7188

7671

Kuropatwy

93

109

1118

199

205

Lisy

2845

3156

2669

2951

350

 

 3. Wydatki w kołach na gospodarkę łowiecką (w złotych)

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Wydatki na zagospodarowanie obwodów łowieckich


903 027


1 019 696


1 039 584


888 334


917 647

Odszkodowania za szkody w uprawach rolnych


1 577 776


1 564 595


1 744 067


2 152 900


1 562 281