Polowanie bez psa myśliwskiego, to jak wesele bez muzyki.

- Janusz Meissner
"Opowieść pod psem"

Uchwała ZG PZŁ ws powołania Klubu Wyżłów