Polowanie bez psa myśliwskiego, to jak wesele bez muzyki.

- Janusz Meissner
"Opowieść pod psem"

Ze względu na spodziewane wysokie temperatury, rozpoczęcie konkursu nastąpi o godzinie 6:00.

Prosimy o punktualne przybycie.

Adres zbiórki na 29 i 30 sierpnia br
Domek Myśliwski KŁ Bażaniec
Aleja Lipowa 9
Pawłowice
(obok Leśniczówki Pawłowice)
GPS 49.944569  18.719025