Polowanie bez psa myśliwskiego, to jak wesele bez muzyki.

- Janusz Meissner
"Opowieść pod psem"

1. Międzynarodowy Konkurs Field Trialsy - informacja 26.04.2015
Będzin
2. Krajowy Konkurs Pracy Wyżłów Wielostronnych i Wszechstronnych oraz Psów Myśliwskich Małych Ras - informacja 19.09.2015
Jankowice
3. Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców - informacja
Szczegóły: mapa dojazdu |
18.04.2015
Mysłowice
4. Regionalny Konkurs Pracy Retrieverów Kl. B - informacja
Szczegóły: zaproszenie | program
29.08.2015
Pawłowice
5. Regionalny Konkurs Pracy Retrieverów Kl. A - informacja
Szczegóły: zaproszenie | program
29.08.2015
Pawłowice

6. Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras - informacja
Szczegóły: zaproszenie | program

30.08.2015
Pawłowice
   

 

Druk zgłoszeniowy:

Druk zgłoszeniowy dla uczestników nie będących członkami PZŁ: