Siemianowice Śl. dnia 07.06.2014 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYCENY MEDALOWEJ TROFEÓW ŁOWIECKICH.

W dniu 07.06.2014 r. Komisja Wyceny Trofeów i Trofeistyki przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Katowicach dokonała wyceny medalowej trofeów łowieckich w n/w składzie:

1. Zbigniew Fijałkowski - członek ZO PZŁ w Katowicach
2. Maciej Pluciński - członek K.W.T.i T. w Katowicach
3. Jan Biskupek - członek K.W.T.i T. w Katowicach
4. Waldemar Bohosiewicz - członek K.W.T.i T. w Katowicach
5. Henryk Grzesło - członek K.W.T.i T. w Katowicach

Do wyceny dostarczono 20 sztuk trofeów, które zawiera poniższa tabelka:

Ilość dostarczonych trofeów
Lp. Rodzaj trofeum Ilość  
1. Wieniec jelenia 8 sztuk  
2. Parostki rogacza 9 sztuk  
3. Oręż dzika 2 sztuki  
4. Czaszka lisa 1 sztuka  

 

Po dokonaniu wyceny Komisja przyznała 16 medali dla poszczególnych gatunków zwierzyny, które zawiera poniższa tabelka:

Rodzaj i ilość przyznanych medali
Lp. Rodzaj trofeum Złoty medal Srebrny medal Brązowy medal
1. Wieniec jelenia - 1 sztuka 5 sztuk
2. Parostki rogacza 1 2 sztuki 4 sztuk
3. Oręż dzika - 1 sztuka 1 sztuka
4. Czaszka lisa 1 - -
  RAZEM: 2 sztuki 4 sztuki 10 sztuk

 

Natomiast 4 sztuki trofeów nie uzyskało wymagającej ilości punktów

tj: Jeleń- byk – 2 sztuki

Sarna – rogacz – 2 sztuki

Sporządził: Wiesław Wardas

 


Siemianowice Śl. dnia 20.11.2014 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYCENY MEDALOWEJ TROFEÓW ŁOWIECKICH.

W dniu 20.11.2014 r. Komisja Wyceny Trofeów i Trofeistyki przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Katowicach dokonała wyceny medalowej trofeów łowieckich zwierzyny łownej w n/w składzie:

1. Zbigniew Fijałkowski - członek ZO PZŁ w Katowicach
2. Maciej Pluciński - członek K.W.T.i T. w Katowicach
3. Jan Biskupek - członek K.W.T.i T. w Katowicach
4. Bohosiewicz Waldemar - członek K.W.T.i T. w Katowicach
5. Wiesław Wardas - członek K.W.T.i T. w Katowicach

Do wyceny dostarczono 32 sztuki trofeów, które zawiera poniższa tabelka:

Ilość dostarczonych trofeów
Lp. Rodzaj trofeum Ilość  
1. Wieniec jelenia 6 sztuk  
2. Parostki rogacza 19 sztuk  
3. Oręż dzika 5 sztuk  
4. Czaszka lisa 1 sztuka  
5. Czaszka borsuka 1 sztuka  

 

 

Po dokonaniu wyceny Komisja przyznała 26 medali dla poszczególnych gatunków zwierzyny, które zawiera poniższa tabelka:

Rodzaj i ilość przyznanych medali
Lp. Rodzaj trofeum Złoty medal Srebrny medal Brązowy medal
1. Wieniec jelenia - 2 sztuki 4 sztuki
2. Parostki rogacza 2 4 sztuki 8 sztuk
3. Oręż dzika - - 5 sztuka
4. Czaszka lisa - 1 sztuka -
  RAZEM: 2 sztuki 7 sztuk 17 sztuk

 

Natomiast 6 sztuk trofeów nie uzyskało wymagającej ilości punktów

tj: Sarna – rogacz – 5 sztuk

Czaszka borsuka – 1 sztuka

Sporządził: Wiesław Wardas