Łowiectwo, jako szczególna dziedzina działalności człowieka, łącząca harmonijnie ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada stale rozwijany system wartości moralnych, określany pojęciem „etyka myśliwska”.
W historii Polski łowiectwo zajęło znaczące miejsce, wnosząc istotny wkład do materialnej i duchowej kultury narodu, co znalazło odbicie w sztuce i uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne.
Etyka myśliwska jest jednym z elementów kultury łowieckiej. Stanowi zbiór zasad moralnych, zawierających wzorce postępowania wobec otaczającej przyrody, zwierzyny, współtowarzyszy polowania i społeczeństwa.

XVIII-Konkurs

 

Z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni odwołać uroczyste zakończenie konkursu fotograficznego Przyroda Ojczysta 2019, które miało odbyć się 20 marca 2020.

Powód - koronawirus.

O nowym terminie wręczenia nagród i wyróżnień powiadomimy na tej stronie i mailowo.

→ Konkurs fotograficzny Przyroda Ojczysta 2019 - Nagrody i wyróżnienia