→ Przyroda Ojczysta 2016 - wyniki

→ Przyroda Ojczysta 2017 - wyniki

→ Przyroda Ojczysta 2019 - wyniki

 

 


Rycina, rok 1810 - na słonki ze strzelbą skałkową z opóźnionym zapłonem (!)

slonka

Łowiectwo, jako szczególna dziedzina działalności człowieka, łącząca harmonijnie ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada stale rozwijany system wartości moralnych, określany pojęciem „etyka myśliwska”.
W historii Polski łowiectwo zajęło znaczące miejsce, wnosząc istotny wkład do materialnej i duchowej kultury narodu, co znalazło odbicie w sztuce i uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne.
Etyka myśliwska jest jednym z elementów kultury łowieckiej. Stanowi zbiór zasad moralnych, zawierających wzorce postępowania wobec otaczającej przyrody, zwierzyny, współtowarzyszy polowania i społeczeństwa.

XVIII-Konkurs

 

Zagroda pokazowa Żubra w Pszczynie stała się areną szlachetnej rywalizacji „O Róg Księcia Pszczyńskiego”. Zjechali sygnaliści regionu śląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego. Cieszymy się niezmiernie tym, że gra na rogu, w którego muzyce brzmi tradycja polskich łowów, rycerski animusz, poezja puszczy i to wszystko co podnosi ducha od ziemi powoduje, że ta muzyka nie zaniknie..

XVI Śląski Konkurs Sygnalistów myśliwskich został przeprowadzony zgodnie z ogólnopolskim regulaminem regionalnych konkursów, a laureaci uzyskują prawo startu w ogólnopolskim konkursie „O Róg Wojskiego” w 2013 roku.

Kolegium jurorów w składzie: Adam Migurski,. Artur Kanawka i przewodniczący Józef Czerniak sprawnie przeprowadzili przesłuchania solistów i zespołów.

Przewodniczący jury podsumowując występy uczestników podkreślił wysoki poziom umiejętności i skierował słowa uznania do wszystkich uczestników konkursu.

Konkurs został objęty patronatem przez wiceprezesa NRŁ Jana Suchorończaka, burmistrza miasta Pszczyny Dariusza Skrobola, starostę pszczyńskiego Pawła Sadzę i dyrektora RDLP w Katowicach dr Kazimierza Szablę.

Zdobywcą głównej nagrody XVI Śląskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Księcia Pszczyńskiego” Pszczyna 2012 został reprezentant Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Echo Pszczyny” – Marcin Wróbel.

Fundatorami dodatkowych nagród dla najlepszego solisty i zespołu pracowników LP był dyrektor RDLP w Katowicach. Nagrodę główną dla solisty w klasie A (klasa mistrzowska) ufundował nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór, a dla najlepszego sygnalisty reprezentującego KŁ Okręgu Katowickiego ufundował kol. Tomasz Kędziora reprezentujący Klub „Safari”.

Należy podkreślić niezwykłe zaangażowanie władz miasta i starostwa Pszczyna w sprawne przeprowadzenie konkursu. Dzięki uprzejmości i pomocy Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej po raz drugi mogliśmy skorzystać z gościnności Pokazowej Zagrody Żubrów. A dzięki Pszczyńskiemu Centrum Kultury na estradzie na rynku pszczyńskim sygnaliści mogli zaprezentować szerokiej publiczności swoje umiejętności, a finałem pokazu był koncert zespołu reprezentacyjnego Z.O. w Katowicach, pod kierownictwem Artura Kanawki.

 

Poniżej podajemy wyniki konkursu

 

Wyniki solistów w klasie C

Nazwisko Imię

Reprezentant

Region

RM. Pkt.

Szymendera Anna

KŁ 29 Darz Bór Jarocin

Wielkopolski

288

Tokarz Kamil

KŁ „Bór „ Katowice

Opolski

279

Obecna Klaudia

KŁ 29 Darz Bór Jarocin

Wielkopolski

270

Batorski Łukasz

KŁ Żubr nr. 13 w Bytomiu

Świętokrzyski

268

Stefaniak Rafał

KŁ 29 Darz Bór Jarocin

Wielkopolski

267

Borkowski Paweł

KŁ Bażaniec w Czechowicach Dziedzicacach

Śląski

248

Kochan Marek

Nadleśnictwo Kluczbork

Opolski

246

Wieczorek Ewelina

Nadleśnictwo Kluczbork

Opolski

230

Mazur Anna

SM-K Echo Pszczyny

Śląski

172

 

Wyniki Solistów w klasie B

Figas Bogdan

KŁ nr. 15 Daniel Zagwiździe

Opolski

287

Tokarz Damian

Nadleśnictwo Kędzierzyn

Opolski

284

Jagoda Sebastian

TL Brynek

Śląski

279

Nawrot Karol

TL Brynek

Śląski

275

Hadzik Patrycja

TL Brynek

Śląski

274

Chutkowska Ewa

TL Brynek

Śląski

274

Wnuk Dawid

TL Brynek

Śląski

273

Potempa Paweł

Nadleśnictwo Ujsoły

Śląski

273

Mioska Monika

KŁ nr.1 Hubertus w Opolu

Opolski

272

Matuszewski Stanisław

KŁ nr. 15 Daniel Zagwiździe

Opolski

270

Dobraczyński Marek

Nadleśnictwo Jarocin

Wielkopolski

269

Lison Grzegorz

TL Brynek

Śląski

268

Skowron Przemysław

Nadleśnictwo Ujsoły

Śląski

263

Hussarem Karol

TL Brynek

Śląski

261

Bogaczyk Arkadiusz

Nadleśnictwo Jarocin

Wielkopolski

250

Strzelczyk Piotr

Nadleśnictwo Kluczbork

Śląski

246

 

Wyniki Solistów w klasie A

Wróbel Marcin

SM-K ZSM Echo Pszczyny

Śląski

294

Królik Julia

UR w Krakowie Wydział Leśny

Śląski

291

Dobrowolska Dominika

TL Brynek

Śląski

281

Kasprzyk Piotr

SM-K ZSM Echo Pszczyny

Śląski

280

Giemza Piotr

Nadleśnictwo Kluczbork

Śląski

279

Jędrzejewski Jakub

TL Brynek

Śląski

272

Wyleżuch Wojciech

SM-K ZSM Echo Pszczyny

Śląski

264

Tomaszewski Grzegorz

KŁ 29 Darz Bór Jarocin

Wielkopolski

262

Rudzińska Katarzyna

UR w Krakowie Wydział Leśny

Śląski

250

Pawlak Marek

Nadleśnictwo Jarocin

Wielkopolski

202

 

Longin Podleśny

Zdjęcia: Jerzy Szołtys