Łowiectwo, jako szczególna dziedzina działalności człowieka, łącząca harmonijnie ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada stale rozwijany system wartości moralnych, określany pojęciem „etyka myśliwska”.
W historii Polski łowiectwo zajęło znaczące miejsce, wnosząc istotny wkład do materialnej i duchowej kultury narodu, co znalazło odbicie w sztuce i uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne.
Etyka myśliwska jest jednym z elementów kultury łowieckiej. Stanowi zbiór zasad moralnych, zawierających wzorce postępowania wobec otaczającej przyrody, zwierzyny, współtowarzyszy polowania i społeczeństwa.

XVIII-Konkurs

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach oraz Komisji Tradycji i Kultury Łowieckiej ma zaszczyt zaprosić wszystkich sympatyków sygnalistyki i muzyki myśliwskiej na nasze doroczne święto, czyli XXIII Śląski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Księcia Pszczyńskiego”, który odbędzie się 24 sierpnia 2019 roku w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie.

→ zaproszenie na konkurs

→ informacje o konkursie

→ formularz zgłoszeniowy

→ Program konkursu