→ Przyroda Ojczysta 2016 - wyniki

→ Przyroda Ojczysta 2017 - wyniki

→ Przyroda Ojczysta 2019 - wyniki

 

 


Rycina, rok 1810 - na słonki ze strzelbą skałkową z opóźnionym zapłonem (!)

slonka

Łowiectwo, jako szczególna dziedzina działalności człowieka, łącząca harmonijnie ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada stale rozwijany system wartości moralnych, określany pojęciem „etyka myśliwska”.
W historii Polski łowiectwo zajęło znaczące miejsce, wnosząc istotny wkład do materialnej i duchowej kultury narodu, co znalazło odbicie w sztuce i uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne.
Etyka myśliwska jest jednym z elementów kultury łowieckiej. Stanowi zbiór zasad moralnych, zawierających wzorce postępowania wobec otaczającej przyrody, zwierzyny, współtowarzyszy polowania i społeczeństwa.

XVIII-Konkurs

 

XXI Śląski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
„O Róg Księcia Pszczyńskiego”

XXI raz sygnaliści myśliwscy spotkają się w Pszczynie. Konkurs „O Róg Księcia Pszczyńskiego” jest jedyna imprezą na Górnym Śląsku gdzie spotykają się sygnaliści myśliwscy z naszego regionu a nawet z całej polski. Mam nadzieję że zgromadzi wiele solistów i zespołów, które zechcą zmierzyć się w konkursowej rywalizacji. Jak co roku organizatorem tej pięknej kulturalno łowieckiej imprezy jest Zarząd Okręgowy, Okręgowa Rada Łowiecka w Katowicach oraz Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa. Dzięki uprzejmości władz Pszczyny impreza będzie odbywać się w pięknej scenerii którą posiada pokazowa zagroda żubrów przy ulicy Żorskiej 5. Równocześnie obchodzone dni tego miasta, pozwolą wszystkim którzy odwiedzą zagrodę oraz pszczyński rynek posłuchać muzyki i sygnałów myśliwskich używanych podczas polowania i na uroczystościach leśno łowieckich. Historia instrumentu i utworów wykonywanych na nim sięga czasów księcia Jana Henryka XI Hochberga Herzoga von Pless. Książe jako człowiek muzykalny dążył do zbudowania lekkiego, poręcznego instrumentu pomocnego przy organizacji polowania. Starania zostały urzeczywistnione. Stało się to w roku 1864. Lutnik z Wrocławia (Prusy) Hanz Hierschberg wykonał instrument. Do dziś nosi on nazwę od pomysłodawcy Das Fürst-Pless-Horn, co oznacza książęcy róg pszczyński. Muzykę sygnałów myśliwskich pisał ówczesny nadworny księgarz Józef Rozner. W dzisiejszych czasach jesteśmy zobowiązani do kontynuowania tej pięknej łowieckiej tradycji czego przykładem są właśnie konkursy sygnalistów myśliwskich, gdzie można spotkać się z koleżankami i kolegami sygnalistami mierząc swoje umiejętności w zmaganiach konkursowych. Dlatego zachęcam wszystkich do odwiedzenia Pszczyny 19 sierpnia. Zagroda będzie stała otworem dla wszystkich którzy przybędą w mundurach leśnych oraz myśliwskich, wraz z rodzinami i zechcą w myśliwskiej atmosferze oglądając jelenie, żubry i wiele ciekawych eksponatów. Spędzić trochę czasu, a w godzinach popołudniowych posłuchać koncertu na pszczyńskim rynku. Szczegółowe informacje związane z konkursem można będzie znaleźć na stronie Klubu Sygnalistów Myśliwskich: www.muzyka.mysliwska.pl oraz na stronie internetowej Okręgowej Rady Łowieckiej: www.orl.katowice.pl

Zapraszamy
Komisja Kultury i Promocji Łowiectwa
Adam Gorywoda