Łowiectwo, jako szczególna dziedzina działalności człowieka, łącząca harmonijnie ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada stale rozwijany system wartości moralnych, określany pojęciem „etyka myśliwska”.
W historii Polski łowiectwo zajęło znaczące miejsce, wnosząc istotny wkład do materialnej i duchowej kultury narodu, co znalazło odbicie w sztuce i uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne.
Etyka myśliwska jest jednym z elementów kultury łowieckiej. Stanowi zbiór zasad moralnych, zawierających wzorce postępowania wobec otaczającej przyrody, zwierzyny, współtowarzyszy polowania i społeczeństwa.

XVIII-Konkurs

 


Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach
oraz Komisja Kultury i Promocji Łowiectwa Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach.

Patronat Honorowy – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Wiesław Kucharski.

Konkurs adresowany jest do miłośników przyrody i łowiectwa oraz do wszystkich, którym fotografia przyrodnicza sprawia ogromną przyjemność i jest pomysłem na realizowanie własnych pasji.

Celem konkursu jest promowanie polskiej przyrody oraz komunikowanie pozytywnych wartości związanych z łowiectwem.

Tematyka konkursu:

  • Przyroda ojczysta w obiektywie


Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie szkół podstawowych (gimnazjalnych);
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych);
  • osoby dorosłe.


W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną następujące nagrody:

  • I miejsce – 500,00 PLN
  • II miejsce – 300,00 PLN
  • III miejsce – 200,00 PLN

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i do przyznania wyróżnień.


Nadsyłanie prac konkursowych - do 15 października 2017 r.,


Dokumenty do pobrania:

→ Regulamin konkursu w formacie pdf

→ Karta zgłoszenia w formacie docx

→ Karta zgłoszenia w formacie pdf

 

Przewodniczący KKiPŁ
(-) Tomasz Kędziora
Łowczy Okręgowy
(-) Mariusz Miśka

 

Publikacja - 8.06.2017.

→ wyniki konkursu 2017

→ ilości prac nadesłanych w roku 2017

→ wyniki konkursu 2016