→ Przyroda Ojczysta 2016 - wyniki

→ Przyroda Ojczysta 2017 - wyniki

→ Przyroda Ojczysta 2019 - wyniki

 

 


Rycina, rok 1810 - na słonki ze strzelbą skałkową z opóźnionym zapłonem (!)

slonka

Łowiectwo, jako szczególna dziedzina działalności człowieka, łącząca harmonijnie ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada stale rozwijany system wartości moralnych, określany pojęciem „etyka myśliwska”.
W historii Polski łowiectwo zajęło znaczące miejsce, wnosząc istotny wkład do materialnej i duchowej kultury narodu, co znalazło odbicie w sztuce i uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne.
Etyka myśliwska jest jednym z elementów kultury łowieckiej. Stanowi zbiór zasad moralnych, zawierających wzorce postępowania wobec otaczającej przyrody, zwierzyny, współtowarzyszy polowania i społeczeństwa.

XVIII-Konkurs

 

Program XX Śląskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich
„O Róg Księcia Pszczyńskiego”
Pszczyna 2016

8:00 Otwarcie sekretariatu

9:00 Otwarcie konkursu.

9:30 Przesłuchania konkursowe w klasie solistów D, C, B, A i zespołów w klasie D, C, B, A, G. Przesłuchania w kategorii „Muzyka Myśliwska” MB, MEs, MSH oraz Zespołów Rodzinnych.

12:30 Przerwa na posiłek.

13:00 Przesłuchania konkursowe c.d.

15:00 Koncert zespołów myśliwskich na rynku pszczyńskim.

17:00 Ogłoszenie wyników XX Śląskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich oraz wręczenie nagród w Pokazowej Zagrodzie Żubrów.

18:00 Spotkanie biesiadne.

 

karta_zgloszenia_PSZCZYNA_2016.doc

lub

karta_zgloszenia_PSZCZYNA_2016.pdf