→ Przyroda Ojczysta 2016 - wyniki

→ Przyroda Ojczysta 2017 - wyniki

→ Przyroda Ojczysta 2019 - wyniki

 

 


Rycina, rok 1810 - na słonki ze strzelbą skałkową z opóźnionym zapłonem (!)

slonka

Łowiectwo, jako szczególna dziedzina działalności człowieka, łącząca harmonijnie ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada stale rozwijany system wartości moralnych, określany pojęciem „etyka myśliwska”.
W historii Polski łowiectwo zajęło znaczące miejsce, wnosząc istotny wkład do materialnej i duchowej kultury narodu, co znalazło odbicie w sztuce i uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne.
Etyka myśliwska jest jednym z elementów kultury łowieckiej. Stanowi zbiór zasad moralnych, zawierających wzorce postępowania wobec otaczającej przyrody, zwierzyny, współtowarzyszy polowania i społeczeństwa.

XVIII-Konkurs

 

→ w roku 2017 został ogłoszony kolejny konkurs fotograficzny "PRZYRODA OJCZYSTA"

Tekst z roku 2016:
Komisja Kultury i Promocji Łowiectwa Okręgowej Rady Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach ogłasza konkurs fotograficzny pt. „PRZYRODA OJCZYSTA”

Konkurs adresowany jest do miłośników przyrody i łowiectwa oraz wszystkich, którym fotografia przyrodnicza sprawia ogromną przyjemność i jest pomysłem na realizowanie własnych pasji.

Celem konkursu jest promowanie polskiej przyrody oraz komunikowanie pozytywnych wartości związanych z łowiectwem.

Tematyka konkursu:

  • Przyroda ojczysta widziana oczami młodego człowieka
  • Świat dzikich zwierząt


Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

  • Uczniowie gimnazjów;
  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
  • Osoby dorosłe.


Nadsyłanie prac konkursowych - do 15 października 2016 r.,

 

Uwaga! - (dopisana w roku 2017)

W celu uniknięcia pomyłek (wiele osób ma linki do dokumentów z roku 2016), stary regulamin został zamieniony na nowy z roku 2017, a stare karty zgłoszenia zostały usunięte.

 

→ wyniki konkursu z roku 2016