→ Przyroda Ojczysta 2016 - wyniki

→ Przyroda Ojczysta 2017 - wyniki

→ Przyroda Ojczysta 2019 - wyniki

 

 


Rycina, rok 1810 - na słonki ze strzelbą skałkową z opóźnionym zapłonem (!)

slonka

Łowiectwo, jako szczególna dziedzina działalności człowieka, łącząca harmonijnie ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada stale rozwijany system wartości moralnych, określany pojęciem „etyka myśliwska”.
W historii Polski łowiectwo zajęło znaczące miejsce, wnosząc istotny wkład do materialnej i duchowej kultury narodu, co znalazło odbicie w sztuce i uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne.
Etyka myśliwska jest jednym z elementów kultury łowieckiej. Stanowi zbiór zasad moralnych, zawierających wzorce postępowania wobec otaczającej przyrody, zwierzyny, współtowarzyszy polowania i społeczeństwa.

XVIII-Konkurs

 

Wylosowano następujące sygnały na
XIX Śląski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
„O RÓG KSIĘCIA PSZCZYŃSKIEGO”
Pszczyna 2015

Klasa „D”: dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa „C”:

Solo zestaw a.

 1. Koniec polowania (6)
 2. Zbiórka myśliwych (5)
 3. Apel na łowy (1)

Zespoły zestaw b.

 1. Koniec polowania (6)
 2. Zakaz strzału w miot (3)
 3. Zając na rozkładzie (9)

Klasa „B”:

Solo zestaw a.

 1. Dzik na rozkładzie (16)
 2. Posiłek (11)
 3. Sarna na rozkładzie (17)

Zespoły zestaw e.

 1. Dzik na rozkładzie (16)
 2. Daniel na rozkładzie (15)
 3. Posiłek (11)

Klasa „A” i „G”:

Solo zestaw a.

 1. Powitanie (22)
 2. Pobudka (21)
 3. Łoś na rozkładzie (27)

Zespoły zestaw d.

 1. Powitanie (22)
 2. Żubr na rozkładzie (25)
 3. Lis na rozkładzie (30)

MUZYKA MYŚLIWSKA:

MB, MSH - Zgodnie z regulaminem ogólnopolskim – (3 egzemplarze partytur dla Jury) – możliwe dostarczenie komitetowi organizacyjnemu do godziny 9:00 w dniu rozpoczęcia konkursu.