Trwały nawyk analizowania i rejestrowania wyników strzałów sprawił, że wiedziałem dlaczego w jednych przypadkach trafiam, a w drugich pudłuję, z czego nieliczni myśliwi zdają sobie sprawę, choć jest to przecież podstawowy warunek robienia postępów w technice i stylu strzelania...
... Obowiązek dobrego opanowania sztuki strzelania wynika z etyki łowieckiej...

- Tadeusz Puchalski
"Broń śrutowa i technika strzelania"

 

ROZDZIAŁ V. Układy serii w poszczególnych strzelaniach

§36.

W strzelaniach do rzutków na osi myśliwskiej obowiązują następujące układy serii:

1. Pełna seria 20 rzutków:
1) 10 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca,
2) 10 rzutków pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu,
lub
2. Pełna seria 20 rzutków:
1) 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca,
2) 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu,
3) 5 rzutków podwójnych (dubletów), strzelanych w sposób następujący:
a) 3 dublety ze stanowiska 2,3,4 z miejsca,
b) 2 dublety ze ścieżki strzeleckiej z podchodu.
3. Skrócona seria 10 rzutków:
1) 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca,
2) 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu.

§37.

 1. Pełna seria 20 rzutków, strzelana w sposób następujący:
  Kolejność
  strzałów
  Stanowisko Rzutek z wyrzutni Uwagi
  wysokiej niskiej
  1 I X   Pojedynczy
  2+3 I X X Dublet
  4 II X   Pojedynczy
  5 II   X Pojedynczy
  6+7 II X X Dublet
  8+9 III X X Dublet
  10 IV X   Pojedyncze
  11 IV   X Pojedyncze
  12+13 V X X Dublet
  14 VI X   Pojedyncze
  15 VI   X Pojedyncze
  16+17 VI X X Dublet
  18 VII   X Pojedyncze
  19+20 VII X X Dublet
 2. Skrócona seria 10 rzutków, strzelana w sposób następujący:

  Kolejność
  strzałów
  Stanowisko Rzutek z wyrzutni Uwagi
  wysokiej niskiej
  1 I X   Pojedynczy
  2+3 II X X Dublet
  4 III   X Pojedynczy
  5 IV X   Pojedynczy
  6 IV   X Pojedynczy
  7 V X   Pojedynczy
  8+9 VI X X Dublet
  10 VII   X Pojedynczy

 

§38.

W strzelaniach do rzutków na przelotach obowiązuje jeden z trzech układów serii:

1. 10 rzutków pojedynczych, strzelanych z trzech stanowisk trzykrotnie, z dziesiątym rzutkiem strzelanym z wybranego przez zawodnika stanowiska,
2. 10 rzutków mieszanych (pojedynczych i dubletów), strzelanych z trzech stanowisk jako pojedyncze i z trzech stanowisk jako dublety, z dziesiątym rzutkiem strzelanym z wybranego przez zawodnika stanowiska,
3. 5 rzutków pojedynczych, seria skrócona, strzelanych po dwa rzutki ze stanowisk skrajnych (1 i 3) i jeden ze stanowiska środkowego (2).

§39.

W strzelaniach do makiety zająca w przebiegu obowiązuje jeden z trzech układów serii:

1. Jedna seria 10 przebiegów przemiennych (kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo),
2. Dwie serie po 5 przebiegów - jedna seria z prawa na lewo, druga z lewa na prawo,
3. Jedna seria skrócona 5 przebiegów - dwa z prawa na lewo i dwa z lewa na prawo oraz piąty, ustalony regulaminem zawodów.

§40.

W strzelaniach do makiety dzika w przebiegu obowiązuje jeden z trzech układów serii:

1. Jedna seria 10 przebiegów przemiennych (kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo),
2. Dwie serie po 5 przebiegów - jedna seria z prawa na lewo, druga z lewa na prawo,
3. Jedna seria skrócona 5 przebiegów - dwa z prawa na lewo i dwa z lewa na prawo, oraz piąty przebieg, ustalony regulaminem zawodów.

§41.

W strzelaniach do makiety rogacza i lisa obowiązuje jeden z dwóch rodzajów serii:

1. Po pięć strzałów do każdej makiety,
2. W serii skróconej obowiązuje jedna seria pięciostrzałowa, a ilość strzałów do każdej makiety określa organizator w regulaminie zawodów.

 

ROZDZIAŁ VI. Rodzaje wieloboju

§42.

Zawody PZŁ w strzelaniach myśliwskich można organizować w następujących formach wieloboju:

1. Pełny wielobój,
2. Skrócony wielobój,
3. Niepełny wielobój, który przeprowadza się, jeżeli podczas zawodów nie można rozegrać wszystkich konkurencji. W tak powstałej sytuacji zawody rozgrywa się wyłącznie w konkurencjach, które zostały możliwe do przeprowadzenia. Niezależnie od tego, czy niektórzy zawodnicy zdołali zakończyć przerwaną konkurencję, czy nie, wszystkim startującym wynik tej konkurencji nie jest zaliczany do ogólnego wyniku zawodów. Indywidualnie zawodnikom można zaliczyć do wawrzynu lub klasy mistrzowskiej pełny uzyskany wynik,
4. Poza wielobojem można organizować zawody w innych konkurencjach.

§43.

Układy pełnego wieloboju myśliwskiego przedstawiają się następująco:

1. Oś myśliwska na zasadach określonych w §36 pkt 1 lub 2,
2. Krąg myśliwski na zasadach określonych w §37 pkt 1,
3. Przeloty na zasadach określonych w §38 pkt 1 lub 2,
4. Zając na zasadach określonych w §39 pkt 1 lub 2,
5. Dzik na zasadach określonych w §40 pkt 1 lub 2,

6. Rogacz i lis na zasadach określonych w §41 pkt 1.

 

ROZDZIAŁ VII. Klasy strzeleckie

§44.

1. Klasa powszechna - dotyczy wszystkich startujących na zawodach w PZŁ, którzy nie osiągnęli w pełnym wieloboju myśliwskim 400/500 punktów.
2. Klasę mistrzowską zdobywa się na Mistrzostwach Polskiego Związku Łowieckiego w Klasie Powszechnej, Krajowym Konkursie Kół Łowieckich oraz Finale Ligi Strzeleckiej - obligatoryjnie, natomiast na innych zawodach szczebla centralnego, jeśli zawodnik zgłosi pisemnie przed rozpoczęciem zawodów chęć zdobycia klasy mistrzowskiej oraz pod warunkiem obecności przedstawiciela Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ, występującego jako obserwator lub sędzia, gdy uzna on oficjalnie prawidłowość przygotowania strzelnicy, organizację i przebieg zawodów. Warunkiem zdobycia klasy mistrzowskiej jest uzyskanie na wyżej wymienionych zawodach wyniku 400/500 pkt lub lepszego. Zdobywca klasy mistrzowskiej ma prawo używać tytułu "Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego", noszenia odpowiedniej odznaki oraz posiadania wpisu w legitymacji PZŁ o zdobytym tytule. Strzelcy, którzy uzyskali klasę mistrzowską w danym roku mają prawo do końca tego roku strzelać w klasie powszechnej.
3. Najwyższe wyróżnienie strzeleckie w Polskim Związku Łowieckim dla posiadających klasę mistrzowską - Wawrzyn Strzelecki - jest zdobywany według regulaminu Wawrzynu Strzeleckiego, z uwzględnieniem §59 pkt 2.
4. Klasy strzeleckie i tytuły uzyskane na podstawie uprzednio obowiązujących Prawideł pozostają w mocy.