Trwały nawyk analizowania i rejestrowania wyników strzałów sprawił, że wiedziałem dlaczego w jednych przypadkach trafiam, a w drugich pudłuję, z czego nieliczni myśliwi zdają sobie sprawę, choć jest to przecież podstawowy warunek robienia postępów w technice i stylu strzelania...
... Obowiązek dobrego opanowania sztuki strzelania wynika z etyki łowieckiej...

- Tadeusz Puchalski
"Broń śrutowa i technika strzelania"

 

INFORMACJA KOMISJI STRZELECKIEJ nr 1/2020
12.03.2020

  1. W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 odwołuje się V Mistrzostwa Okręgu PZŁ Katowice w Konkurencjach Śrutowych planowane na dzień 22.03.2020.
  2. Odwołuje się również planowany na dzień 29.03.2020 Turniej 4 Pór Roku (Puchar Wiosny), który miał się odbyć na strzelnicy w Rybniku.
  3. Ww. zawody zostaną rozegrane w innych terminach, które zostaną podane po ustabilizowaniu się sytuacji związanej z pandemią grypy.

 

Przewodniczący Komisji Strzeleckiej,
Arkadiusz Boczkowski