Polowanie bez psa myśliwskiego, to jak wesele bez muzyki.

- Janusz Meissner
"Opowieść pod psem"

Logo12 lipca br., w sali dydaktycznej Rezerwatu Żubrów w Jankowicach k/Pszczyny zebrali się myśliwi, miłośnicy legawców aby stworzyć platformę dla wymiany doświadczeń oraz wspólnej pracy na rzecz swojego środowiska. Przyjechali, pomimo wakacyjnego okresu, koledzy z Mazowsza, Wielkopolski, Podkarpacia, Małopolski i oczywiście ze Śląska. Wielogodzinne spotkanie pozwoliło na przedyskutowanie i przyjęcie wszystkich niezbędnych dokumentów dla założenia Klubu Wyżłów Polskiego Związku Łowieckiego. Dokumenty powędrowały do Zarządu Głównego PZŁ i na posiedzeniu Zarządu, w dniu 26 lipca, Klub Wyżłów Polskiego Związku Łowieckiego, zgodnie ze 113 paragrafem statutu PZŁ został powołany.
Wybrany na spotkaniu w Jankowicach zarząd klubu działał będzie w składzie;

Prezes – Zbigniew Ciemniewski
V-ce Prezes d/s szkoleniowych – Tomasz Wiński
V-ce Prezes d/s organizacyjnych – Jan Bełz

Nadzorowała pracę zarządu będzie Komisja Rewizyjna w składzie;
Przewodniczący – Tomasz Wykner
Członek – Dorota Parka
Członek – Andrzej Smułkowski

Przed wszystkimi członkami nowego klubu a szczególnie zarządem, stoi mnóstwo pracy organizacyjnej i koncepcyjnej ale jestem pewien, że skład osobowy, łączący wielkie doświadczenie starszych z entuzjazmem młodszych udźwignie ten ciężar. Do czasu powstania strony internetowej Klubu oraz jego przestrzeni Facebook-owej informacje przekazywane będą na stronie www.psymoje.pl W imieniu zarządu Klubu Wyżłów, zapraszam wszystkich myśliwych polujących z legawcem, marzących o polowaniu z legawcem lub po prostu ciekawych tej formy polowania pod nasze sztandary.

 

Strona Klubu