Polowanie bez psa myśliwskiego, to jak wesele bez muzyki.

- Janusz Meissner
"Opowieść pod psem"

Zgodnie z przyjętą przez Komisję zasadą, wyniki prób i konkursów są prezentowane jako linki bezpośrednio w kalendarzu imprez kynologicznych. Stąd zmiana napisów w nagłówkach.