Polowanie bez psa myśliwskiego, to jak wesele bez muzyki.

- Janusz Meissner
"Opowieść pod psem"

Komisja Kynologiczna Okręgowej Rady Łowieckiej informuje, iż w 2014 roku odbędą się na terenie naszego okręgu następujące imprezy kynologiczne:

1. Międzynarodowy Konkurs Field Trialsy - informacja
Szczegóły: zaproszenie | program
27.04.2014
Będzin
2. Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców - informacja
Szczegóły: zaproszenie | program
01.05.2014
Mysłowice
3. Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras - informacja
Szczegóły: zaproszenie | program
30.08.2014
Pawłowice
4. Regionalny Konkurs Pracy Wyżłów w Klasie Wielostronnej - informacja
Szczegóły: zaproszenie | program
21.09.2014
Pszczyna
   

 

Druk zgłoszeniowy:

Druk zgłoszeniowy dla uczestników nie będących członkami PZŁ: