Sprawozdanie Komisji Oceny Trofeów i Trofeistyki z przeprowadzonej oceny prawidłowości odstrzału sarn rogaczy za sezon łowiecki 2011/2012.

W miesiącu październiku br. Komisja dokonała wyceny prawidłowości odstrzału sarny - rogaczy za sezon łowiecki 2011/2012.

Jednocześnie odbyły się wyceny w dniu 15.10.2011 r. w czterech lokalizacjach,tj: w siedzibie Z.O. PZŁ w Siemianowicach – Bańgowie dla Nadleśnictw: Siewierz, Olkusz, Chrzanów, Koniecpol, Złoty Potok i Ustroń, w Zespole Szkół Leśnych w Brynku dla Nadleśnictw: Brynek, Świerklaniec, Rudziniec i Zawadzkie, w klubie K. Ł. „Ostoja” w Rudach Raciborskich dla Nadleśnictw Rybnik i Rudy Raciborskie oraz w siedzibie K.Ł. „Cyranka” w Pszczynie dla nadleśnictw Katowice, Kobiór. Dodatkowa wycena odbyła się w dniu 19.11.2011 r. w siedzibie Z.O. PZŁ w Siemianowicach – Bańgowie dla myśliwych, którzy nie dostarczyli trofeum do oceny w wyznaczonych terminach.

W sezonie łowieckim 2011/2012 do Komisji Oceny Trofeów w sumie dostarczyło parostki sarny – rogaczy 105 Kół Łowieckich.

Pozyskanie sarny – rogaczy w Kołach Łowieckich w sezonie 2011/2012 przedstawione jest w poniższej tabeli z podziałem na poszczególne klasy wieku:

Ilość pozyskanej zwierzyny

 

Lp

Gatunek zwierzyny

Razem:

 

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

1.

 

Sarna – rogacz

 

1834 sztuki

 

450 sztuk

25%

1384 sztuki

 

75%

 

Pozyskanie sarny – rogaczy z polowań dewizowych w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny w sezonie 2011/2012 zamieszczone są w poniższej tabeli:

Ilość pozyskanej zwierzyny

 

Lp

Gatunek zwierzyny

Razem:

 

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

1.

 

Sarna – rogacz

 

137 sztuk

 

40 sztuk

29%

97 sztuk

 

71%

 

Pozyskanie sarny – rogaczy z polowań dewizowych w w Kołach Łowieckich w sezonie 2011/2012 zamieszczone są w poniższej tabeli:

Ilość pozyskanej zwierzyny

 

Lp

Gatunek zwierzyny

Razem:

 

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

1.

 

Sarna – rogacz

 

30 sztuk

 

6 sztuk

20%

24 sztuki

 

80%

 


Ogółem pozyskanie sarny – rogaczy przez Koła Łowieckie, Ośrodki Hodowli Zwierzyny i myśliwych dewizowych w sezonie łowieckim 2011/2012 zamieszczone jest w poniższej tabeli:

Ilość pozyskanej zwierzyny

 

Lp

Gatunek zwierzyny

Razem:

 

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

1.

 

Sarna – rogacz

 

2001 sztuk

 

496 sztuk

25%

1384 sztuki

 

75%

 


Pozyskanie sarny – rogaczy w sezonie łowieckim 2011/2012 przez Koła Łowieckie, Ośrodki Hodowli Zwierzyny oraz polowania dewizowe w poszczególnych Nadleśnictwach przedstawia poniższa tabelka:

Lp.

 

Nadleśnictwo

Gatunek zwierzyny

Ilość pozyskan.

zwierzyny

 

I kl.

 

%

 

II kl.

 

%

1.

„BRYNEK”

Sarna - rogacz

149

35

23%

114

77%

2.

„CHRZANÓW”

Sarna - rogacz

50

4

8%

46

92%

3.

„KATOWICE”

Sarna - rogacz

148

25

17%

123

83%

4.

„KOBIÓR”

Sarna - rogacz

252

49

19%

203

81%

5.

„KONIECPOL”

Sarna - rogacz

49

11

24%

38

76%

6.

„MIECHÓW”

Sarna - rogacz

9

3

33%

6

67%

7.

„OLKUSZ”

Sarna - rogacz

138

45

33%

93

67%

8.

„RUDY RACIBORSKIE”

Sarna - rogacz

188

52

28%

136

72%

9.

„RYBNIK”

Sarna - rogacz

442

84

19%

358

81%

10.

„RUDZINIEC”

Sarna - rogacz

278

97

35%

181

65%

11.

„SIEWIERZ”

Sarna - rogacz

190

56

30%

134

70%

12.

„ŚWIERKLANIEC”

Sarna - rogacz

79

27

34%

52

66%

13.

„ZAWADZKIE”

Sarna - rogacz

29

8

28%

21

72%

   

RAZEM:

2001

496

25%

1505

75%


Waga parostków rogaczy pozyskanych w sezonie 2011/2012 w poszczególnych klasach wieku zawiera poniższa tabela:

Waga parostków w gramach

 

 

Gatunek zwierzyny

I klasa wieku

II klasa wieku

 
Sarna – rogacz

Od 62 g do 425 g

Od 95 g do 537 g

 

Średnia waga

184 g

314 g


Waga tusz pozyskanych rogaczy w sezonie 2011/2012 w poszczególnych klasach wieku zamieszczone są w poniższej tabeli:

Waga tuszy w kg.

 

 

Gatunek zwierzyny

I klasa wieku

II klasa wieku

 
Sarna – rogacz

Od 8 kg do 19 kg

Od 9 kg do 23 kg

 

Średnia waga

14 kg.

17,4 kg


Porównanie
pozyskania sarny-rogaczy w Kołach łowieckich w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny oraz z polowań dewizowych za sezony 2010/2011 oraz 2011/2012 z podziałem na poszczególne klasy wieku zawiera poniższa tabelka:

Ilość pozyskanej zwierzyny
Gatunek zwierzyny – sarna - rogacz
Sezon łowiecki

Razem:

I klasa

%

II klasa

%

2010/2011

1949 sztuk

503 sztuki

26%

1443 sztuki

74%

Sezon łowiecki

Razem:

I klasa

%

II klasa

%

2011/2012

2001 sztuk

496 sztuk

25%

1505 sztuk

75%


Porównanie średnich wag tusz i parostków sarny – rogaczy pozyskanych w Kołach łowieckich w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny oraz z polowań dewizowych za sezony 2010/2011 oraz 2011/2012 z podziałem na poszczególne klasy wieku zawiera poniższa tabelka:

Gatunek zwierzyny – sarna - rogacz
Sezon łowiecki

Klasa

Średnia waga tuszy

( w kg )

Średnia waga parostków ( w g)

2010/2011

I klasa

14,8 kg

205,7 g

 

II klasa

17,3 kg

335,9 g

2011/2012

I klasa

14 kg

184 g

 

II klasa

17,4 kg

314 g

 

Po dokonaniu oceny prawidłowości odstrzału Komisja przyznała w sumie 35 ujemnych punktów z podaną niżej ilością w poszczególnych kolorach:

 

XX

X

N

Ż

ŻŻ

3

5

16

9

2

 

W dniu 28.05.2011 r. Komisja dokonała wyceny medalowej trofeów dostarczonych do wyceny:

Ilość dostarczonych trofeów

 

Wieniec jelenia

6 sztuk

 

Parostki sarny

8 sztuk

Rodzaj trofeum

Oręż dzika

5 sztuk

 

Czaszka lisa

3 sztuki

 

Czaszka borsuka

3 sztuki

 

RAZEM:

25 sztuk

 

Ilość przyznanych medali po wycenie medalowej trofeów łowieckich zamieszczone jest w n/w tabeli:

Rodzaj i ilość przyznanych medali

Sezon łowiecki 2011/2012

Złoty medal

Srebrny medal

Brązowy medal

Wieniec jelenia

-

3 medale

3 medale

Parostki rogacza

-

2 medale

2 medale

Oręż dzika

-

1 medal

2 medale

Czaszka lisa

-

-

3 medale

Czaszka borsuka

-

1 medal

2 medale

RAZEM:

-

7 medali

12 medali

Sporządził: Przewodniczący:

Wiesław Wardas Grzegorz Pelon