W październiku 2016 r. Komisja dokonała oceny prawidłowości odstrzału sarny-rogaczy za sezon łowiecki 2016/2017.

→ sprawozdanie Komisji

→ szczegółowe wykazy