Pszczyna dnia 08.12.2014 r.

W październiku i listopadzie br. Komisja dokonała wyceny prawidłowości odstrzału sarny – rogaczy za sezon łowiecki 2014/2015.

Jednocześnie odbyły się wyceny w dniu 18.10.2014 r. w dwóch lokalizacjach; tj:

w restauracji „Pod Kasztanami” w Rudach Raciborskich – zespół Nr: 3 i 4 dla Nadleśnictw: Rybnik i Rudy Raciborskie oraz w siedzibie Nadleśnictwa Brynek w Brynku – zespół Nr: 2 dla Nadleśnictw: Brynek, Świerklaniec ,Rudziniec.

W dniu 08.11.2014 r. w siedzibie Koła Łowieckiego „Cyranka” w Pszczynie – zespół Nr: 3 dla Nadleśnictw: Katowice i Kobiór, w dniu 22.11.2014 r. w siedzibie ZO PZŁ w Siemianowicach – Bańgowie dla Nadleśnictw Zawadzkie, Olkusz, Siewierz, Koniecpol, Złoty Potok.

Dodatkowa wycena odbyła się w dniu 29.11.2014 r. w siedzibie ZO PZŁw Siemianowicach – Bańgowie dla myśliwych, którzy nie dostarczyli trofeum do oceny w wyznaczonych terminach.

W sezonie łowieckim 2014/2015 do Komisji Oceny Trofeów w sumie dostarczyły parostki sarny – rogaczy 102 Koła Łowieckie.

Po dokonaniu oceny prawidłowości odstrzału Komisja przyznała niżej wykazaną ilość punktów ujemnych za parostki sarny – rogaczy:

XX X N ŻŻ Ż
5 26 15 - 1

 

Ogółem pozyskanie sarny – rogaczy przez Koła Łowieckie, OHZ oraz myśliwych dewizowych i komercyjnych w sezonie łowieckim 2014/2015 zamieszczone jest w poniższej tabelce:

Ilość pozyskanej zwierzyny
Lp. Gatunek zwierzyny Razem: I kl. wieku % II kl. wieku %
1. Sarna - rogacz 1758 sztuk 483 sztuk 27 % 1275 sztuk 73 %

 

Pozyskanie sarny – rogaczy w Kołach Łowieckich w sezonie 2014/2015 przedstawione jest w poniższej tabelce z podziałem na poszczególne klasy wieku:

Ilość pozyskanej zwierzyny
Lp. Gatunek zwierzyny Razem: I kl. wieku % II kl. wieku %
1. Sarna - rogacz 1663 sztuk 454 sztuk 27 % 1209 sztuk 73 %

 

Pozyskanie sarny – rogaczy w OHZ z polowań komercyjnych w sezonie 2014/2015 przedstawione jest w poniższej tabelce z podziałem na poszczególne klasy wieku:

Ilość pozyskanej zwierzyny
Lp. Gatunek zwierzyny Razem: I kl. wieku % II kl. wieku %
1. Sarna - rogacz 40 sztuk 13 sztuk 33 % 27 sztuk 67 %

 

Pozyskanie sarny – rogaczy w OHZ oraz Kołach Łowieckich z polowań dewizowych w sezonie 2014/2015 przedstawione jest w poniższej tabelce z podziałem na poszczególne klasy wieku:

Ilość pozyskanej zwierzyny
Lp. Gatunek zwierzyny Razem: I kl. wieku % II kl. wieku %
1. Sarna - rogacz 55 sztuk 13 sztuk 24 % 42 sztuki 76 %

 

Pozyskanie sarny – rogaczy w sezonie łowieckim 2014/2015 przez Koła Łowieckie, Nadleśnictwa oraz polowania dewizowe w poszczególnych Nadleśnictwach przedstawia poniższa tabelka:

 

Lp

 

Nadleśnictwo

Gatunek zwierzyny Ilość pozysk. zwierzyny

 

I klasa

 

%

 

II klasa

 

%

1. „BRYNEK” Sarna - rogacz 159 szt. 43 szt. 27 % 114 szt. 73 %
2. „CHRZANÓW” Sarna - rogacz 39 szt. 13 szt. 25 % 40 szt. 75 %
3. „KATOWICE” Sarna - rogacz 96 szt. 30 szt. 19 % 91 szt. 81 %
4. „KOBIÓR” Sarna - rogacz 242 szt. 56 szt. 23 % 191 szt. 76 %
5. „KONIECPOL” Sarna - rogacz 79 szt. 24 szt. 29 % 60 szt. 71 %
6. „MIECHÓW” Sarna - rogacz 10 szt. 2 szt. 22 % 7 szt. 78 %
7. „OLKUSZ” Sarna - rogacz 109 szt. 42 szt. 35 % 76 szt. 65 %
8. „RUDY RACIBORSKIE” Sarna - rogacz 200 szt. 55 szt. 28 % 139 szt. 72 %
9. „RYBNIK” Sarna - rogacz 416 szt. 95 szt. 20 % 375 szt. 80 %
10. „RUDZINIEC” Sarna - rogacz 173 szt. 78 szt. 39 % 121 szt. 61 %
11. „SIEWIERZ” Sarna - rogacz 169 szt. 69 szt. 33 % 138 szt. 67 %
12. „ŚWIERKLANIEC” Sarna - rogacz 58 szt. 21 szt. 28 % 54 szt. 72 %
13. „ZAWADZKIE” Sarna - rogacz 7 szt. 3 szt. 43 % 4 szt. 57 %
    RAZEM: 1758 szt. 483 szt. 27 % 1275 szt. 73 %

 

Wagi parostków rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2014/2015 w poszczególnych klasach wieku zamieszczone są w poniższej tabelce:

Waga parostków w gramach
Gatunek zwierzyny I klasa wieku II klasa wieku
Sarna - rogacz Od 70,0 – 248,0 g Od 186,0 – 644,0 g
Średnia waga 148,0 g 316,0 g

 

Wagi tusz rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2014/2015 w poszczególnych klasach wieku zamieszczone są w poniższej tabelce:

Waga tuszy w kg.
Gatunek zwierzyny I klasa wieku II klasa wieku
Sarna - rogacz Od 9 – 17 kg Od 15 – 23 kg
Średnia waga 14,8 kg 19,7 kg

 

Porównanie pozyskania sarny – rogaczy w Kołach Łowieckich, OHZ oraz z polowań dewizowych i komercyjnych za sezony: 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 oraz 2014/2015 z podziałem na poszczególne klasy wieku zawiera poniższa tabela:

Ilość pozyskanej zwierzyny
Gatunek zwierzyny sarna - rogacz

Sezon łowiecki

2010/2011

Razem: I klasa % II klasa %
1946 szt. 503 szt. 26 % 1443 szt. 74 %

Sezon łowiecki

2011/2012

Razem: I klasa % II klasa %
1880 szt. 496 szt. 26 % 1384 szt. 74 %

Sezon łowiecki

2012/2013

Razem: I klasa % II klasa %
1979 szt. 572 szt. 29 % 1407 szt. 71 %

Sezon łowiecki

2013/2014

Razem: I klasa % II klasa %
1941 szt. 531 szt. 27 % 1410 szt. 73 %

Sezon łowiecki

2014/2015

Razem: I klasa % II klasa %
1758 szt. 483 szt. 27 % 1275 szt. 73 %

 

Porównanie średnich wag tuszy i parostków sarny – rogaczy pozyskanych w Kołach Łowieckich, OHZ, oraz z polowań dewizowych i komercyjnych za sezony: 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 oraz 2014/2015 z podziałem na poszczególne klasy wieku zawiera poniższa tabela:

Gatunek zwierzyny sarna - rogacz
Sezon łowiecki Klasa

Średnia waga tuszy

(w kg)

Średnia waga parostków (w g)

 

2010/2011

I klasa 14,8 kg 205,7 g
II klasa 17,3 kg 335,9 g

 

2011/2012

I klasa 14,0 kg 184,0 g
II klasa 17,4 kg 314,0 g

 

2012/2013

I klasa 14,0 kg 206,3 g
II klasa 17,1 kg 340,6 g

 

2013/2014

I klasa 14,5 kg 186,6 g
II klasa 19,3 kg 324,8 g

 

2014/2015

I klasa 14,8 kg 148,0 g
II klasa 19,7 ka 316,0 g

 

Pozyskanie sarny - rogaczy w sezonach łowieckich 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 oraz 2014/2015 przedstawia poniższy wykres:

wykres-a

 

Sporządził:

Wiesław Wardas