Pszczyna dnia 08.12.2013 r.

W październiku br. Komisja dokonała wyceny prawidłowości odstrzału sarny - rogaczy za sezon łowiecki 2013/2014.

Jednocześnie odbyły się wyceny w dniu 19.10.2013 r. w dwóch lokalizacjach; tj:
w restauracji „Pod Kasztanami” w Rudach Raciborskich - zespół Nr: 3 i 4 dla Nadleśnictw: Rybnik i Rudy Raciborskie oraz w siedzibie ZO PZŁ w Siemianowicach - Bańgowie - zespół Nr: 1 i 2 dla Nadleśnictw: Zawadzkie, Olkusz, Siewierz, Koniecpol, Złoty Potok.
W dniu 26.10.2013 r. jednocześnie odbyły się wyceny w dwóch lokalizacjach tj: w siedzibie Nadleśnictwa Brynek w Brynku - zespół Nr: 2 i 3 dla Nadleśnictw: Brynek, Świerklaniec, Rudziniec oraz w siedzibie Koła Łowieckiego „Cyranka” w Pszczynie - zespół Nr: 4 dla Nadleśnictw: Katowice i Kobiór.

Dodatkowa wycena odbyła się w dniu 16.11.2013 r. w siedzibie ZO PZŁw Siemianowicach - Bańgowie dla myśliwych, którzy nie dostarczyli trofeum do oceny w wyznaczonych terminach.

W sezonie łowieckim 2013/2014 do Komisji Oceny Trofeów w sumie dostarczyły parostki sarny - rogaczy 103 Koła Łowieckie.

Po dokonaniu oceny prawidłowości odstrzału Komisja przyznała niżej wykazaną ilość punktów ujemnych za parostki sarny - rogaczy:

XX

X

N

ŻŻ

Ż

6

19

24

-

7

 

Ogółem pozyskanie sarny - rogaczy przez Koła Łowieckie, OHZ oraz myśliwych dewizowych i komercyjnych w sezonie łowieckim 2013/2014 zamieszczone jest w poniższej tabelce:

Ilość pozyskanej zwierzyny

Lp.

Gatunek zwierzyny

Razem:

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

1.

Sarna - rogacz

1941 sztuk

531 sztuk

27 %

1410 sztuk

73 %

 

Pozyskanie sarny - rogaczy w Kołach Łowieckich w sezonie 2013/2014 przedstawione jest w poniższej tabelce z podziałem na poszczególne klasy wieku:

Ilość pozyskanej zwierzyny

Lp.

Gatunek zwierzyny

Razem:

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

1.

Sarna - rogacz

1886 sztuk

518 sztuk

27 %

1368 sztuk

73 %

 

Pozyskanie sarny - rogaczy w OHZ z polowań komercyjnych w sezonie 2013/2014 przedstawione jest w poniższej tabelce z podziałem na poszczególne klasy wieku:

Ilość pozyskanej zwierzyny

Lp.

Gatunek zwierzyny

Razem:

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

1.

Sarna - rogacz

36 sztuk

13 sztuk

36 %

23 sztuk

64 %

 

Pozyskanie sarny - rogaczy w OHZ oraz Kołach Łowieckich z polowań dewizowych w sezonie 2013/2014 przedstawione jest w poniższej tabelce z podziałem na poszczególne klasy wieku:

Ilość pozyskanej zwierzyny

Lp.

Gatunek zwierzyny

Razem:

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

1.

Sarna - rogacz

19 sztuk

-

-

19 sztuk

100 %

 

Pozyskanie sarny - rogaczy w sezonie łowieckim 2013/2014 przez Koła Łowieckie, Nadleśnictwa oraz polowania dewizowe w poszczególnych Nadleśnictwach przedstawia poniższa tabelka:

Lp

Nadleśnictwo

Gatunek zwierzyny

Ilość pozysk. zwierzyny

I klasa

%

II klasa

%

1.

BRYNEK”

Sarna - rogacz

157 szt.

43 szt.

27 %

114 szt.

73 %

2.

CHRZANÓW”

Sarna - rogacz

53 szt.

13 szt.

25 %

40 szt.

75 %

3.

KATOWICE”

Sarna - rogacz

121 szt.

30 szt.

19 %

91 szt.

81 %

4.

KOBIÓR”

Sarna - rogacz

247 szt.

56 szt.

23 %

191 szt.

76 %

5.

KONIECPOL”

Sarna - rogacz

84 szt.

24 szt.

29 %

60 szt.

71 %

6.

MIECHÓW”

Sarna - rogacz

9 szt.

2 szt.

22 %

7 szt.

78 %

7.

OLKUSZ”

Sarna - rogacz

118 szt.

42 szt.

35 %

76 szt.

65 %

8.

RUDY RACIBORSKIE”

Sarna - rogacz

194 szt.

55 szt.

28 %

139 szt.

72 %

9.

RYBNIK”

Sarna - rogacz

470 szt.

95 szt.

20 %

375 szt.

80 %

10.

RUDZINIEC”

Sarna - rogacz

199 szt.

78 szt.

39 %

121 szt.

61 %

11.

SIEWIERZ”

Sarna - rogacz

207 szt.

69 szt.

33 %

138 szt.

67 %

12.

ŚWIERKLANIEC”

Sarna - rogacz

75 szt.

21 szt.

28 %

54 szt.

72 %

13.

ZAWADZKIE”

Sarna - rogacz

7 szt.

3 szt.

43 %

4 szt.

57 %

   

RAZEM:

1941 szt.

531 szt.

27 %

1410 szt.

73 %

 

Wagi parostków rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2013/2014 w poszczególnych klasach wieku zamieszczone są w poniższej tabelce:

Waga parostków w gramach

Gatunek zwierzyny

I klasa wieku

II klasa wieku

Sarna - rogacz

Od 70,0 - 269,0 g

Od 187,0 - 606,0 g

Średnia waga

186,0 g

324,0 g

 

Wagi tusz rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2013/2014 w poszczególnych klasach wieku zamieszczone są w poniższej tabelce:

Waga tuszy w kkg.

Gatunek zwierzyny

I klasa wieku

II klasa wieku

Sarna - rogacz

Od 8 - 17 kg

Od 12 - 23 kg

Średnia waga

14,5 kg

19,3 kg

 

Porównanie pozyskania sarny - rogaczy w Kołach Łowieckich, OHZ oraz z polowań dewizowych i komercyjnych za sezony: 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 z podziałem na poszczególne klasy wieku zawiera poniższa tabela:

Ilość pozyskanej zwierzyny

Gatunek zwierzyny sarna - rogacz

Sezon łowiecki

2010/2011

Razem:

I klasa

%

II klasa

%

1946 szt.

503 szt.

26 %

1443 szt.

74 %

Sezon łowiecki

2011/2012

Razem:

I klasa

%

II klasa

%

1880 szt.

496 szt.

26 %

1384 szt.

74 %

Sezon łowiecki

2012/2013

Razem:

I klasa

%

II klasa

%

1979 szt.

572 szt.

29 %

1407 szt.

71 %

Sezon łowiecki

2013/2014

Razem:

I klasa

%

II klasa

%

1941 szt.

531 szt.

27 %

1410 szt.

73 %

 

Porównanie średnich wag tuszy i parostków sarny - rogaczy pozyskanych w Kołach Łowieckich, OHZ, oraz z polowań dewizowych i komercyjnych za sezony: 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 z podziałem na poszczególne klasy wieku zawiera poniższa tabela:

Gatunek zwierzyny sarna - rogacz

Sezon łowiecki

Klasa

Średnia waga tuszy

(w kg)

Średnia waga parostków (w g)

2010/2011

I klasa

14,8 kg

205,7 g

II klasa

17,3 kg

335,9 g

2011/2012

I klasa

14,0 kg

184,0 g

II klasa

17,4 kg

314,0 g

2012/2013

I klasa

14,0 kg

206,3 g

II klasa

17,1 kg

340,6 g

2013/2014

I klasa

14,5 kg

186,6 g

II klasa

19,3 kg

324,8 g

 

Pozyskanie sarny - rogaczy w sezonach łowieckich 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 przedstawia poniższy wykres:

wykres-a

 

Sporządził: Wiesław Wardas

Przewodniczący: Grzegorz Pelon