Siemianowice Śl. - Bańgów, 28.04.2013 r.

Komisja "Oceny Trofeów i Trofeistyki" przeprowadziła w miesiącu marcu br. ocenę wieńców jelenia oraz łopat daniela pozyskanych w sezonie łowieckim 2012/2013.

Ocena została przeprowadzona w dniu 23.03.2032 r. jednocześnie w trzech miejscach tj: w siedzibie " Zarządu Okręgowego PZŁ" w Siemianowicach Śląskich - zespół oceniający Nr: 1 dla Nadleśnictw Siewierz, Olkusz, Chrzanów, Koniecpol, Złoty Potok i Ustroń, w siedzibie "Nadleśnictwa Brynek" w Brynku - zespół Nr: 2 dla Nadleśnictw Brynek, Świerklaniec, Rudziniec, Zawadzkie oraz w restauracji " Pod Kasztanami" w Rudach Raciborskich - zespół Nr: 3 dla Nadleśnictw Rybnik i Rudy Raciborskie.

Dodatkowo w dniu 06.04.2013 r. dla tych myśliwych, którzy nie dostarczyli poroży do oceny w pierwszym terminie w siedzibie ZO PZŁ w Siemianowicach - Bańgowie.

W sezonie łowieckim 2012/2013 do Komisji Oceny Poroży w sumie dostarczyło wieńce jeleni 65 Kół Łowieckich oraz łopaty daniela - 13 Kół Łowieckich.

Po dokonaniu oceny prawidłowości odstrzału Komisja przyznała niżej wykazaną ilość punktów ujemnych za wieńce jelenia:

XX

X

N

ŻŻ

Ż

15

24

11

1

1

 

oraz za łopaty daniela:

XX

X

N

ŻŻ

Ż

-

2

4

-

-

 

Ogółem pozyskanie jeleni - byków oraz danieli - byków przez Koła Łowieckie, obwody wydzielone i myśliwych dewizowych w sezonie łowieckim 2012/2013 zamieszczone jest w poniższej tabeli:

Ilość pozyskanej zwierzyny

 

Lp.

Gatunek zwierzyny

Razem:

 

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

III kl. wieku

%

1.

Jeleń - byk

487 sztuk

248 sztuki

51 %

215 sztuk

44 %

24 sztuk

5 %

2.

Daniel - byk

109 sztuk

29 sztuk

26 %

65 sztuk

60 %

15 sztuk

14 %

 

Pozyskanie jeleni - byków oraz danieli - byków w Kołach Łowieckich w sezonie 2012/2013 przedstawione jest w poniższej tabeli z podziałem na poszczególne klasy wieku:

Ilość pozyskanej zwierzyny

 

Lp.

Gatunek zwierzyny

Razem:

 

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

III kl. wieku

%

1.

Jeleń - byk

433 sztuk

222 sztuki

51 %

191 sztuki

44 %

20 sztuk

5 %

2.

Daniel - byk

104 sztuki

27 sztuki

26 %

63 sztuki

61 %

14 sztuk

13 %

 

Pozyskanie jeleni - byków oraz danieli - byków z polowań dewizowych oraz z Ośrodków Hodowli Zwierzyny w sezonie 2012/2013 zamieszczone są w poniższej tabeli:

Ilość pozyskanej zwierzyny

 

Lp.

Gatunek zwierzyny

Razem:

 

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

III kl. wieku

%

1.

Jeleń - byk

54 sztuki

28 sztuk

52 %

22 sztuki

41 %

4 sztuk

7 %

2.

Daniel - byk

5 sztuk

2 sztuk

40 %

2 sztuki

40 %

1 sztuka

20 %

 

Waga wieńcy jeleni - byków pozyskanych w sezonie 2012/2013 w poszczególnych klasach wieku zawiera poniższa tabela:

Waga wieńcy w kilogramach

 

Gatunek zwierzyny

I klasa wieku

II klasa wieku

III klasa wieku

Jeleń - byk

Od 0,40 do 4,50 kg

Od 1,40 do 7,39 kg

Od 3,30 do 8,66 kg

Średnia waga

1,97 kg

3,78 kg

5,40 kg

 

Waga tusz jeleni - byków pozyskanych w sezonie 2012/2013 w poszczególnych klasach wieku zamieszczone są w poniższej tabeli:

Waga tusz w kilogramach

 

Gatunek zwierzyny

I klasa wieku

II klasa wieku

III klasa wieku

Jeleń - byk

Od 48 do 170 kg

Od 60 do 170 kg

Od 93 do 178 kg

Średnia waga

95,2 kg

120,5 kg

113,0 kg

 

Waga łopat danieli - byków pozyskanych w sezonie 2012/2013 w poszczególnych klasach wieku zawiera poniższa tabela:

Waga wieńcy w kilogramach

 

Gatunek zwierzyny

I klasa wieku

II klasa wieku

III klasa wieku

Daniel - byk

Od 0,30 do 1,13 kg

Od 0,98 do 2,20 kg

Od 1,60 do 3,20 kg

Średnia waga

0,63 kg

1,50 kg

2,05 kg

 

Waga tusz danieli - byków pozyskanych w sezonie 2012/2013 w poszczególnych klasach wieku zamieszczone są w poniższej tabeli:

Waga tusz w kilogramach

 

Gatunek zwierzyny

I klasa wieku

II klasa wieku

III klasa wieku

Daniel - byk

Od 28 do 59 kg

Od 30 do 70 kg

Od 37 do 72 kg

Średnia waga

38,1 kg

49,4 kg

51,6 kg

 

Porównanie wagi tusz i poroża w poszczególnych klasach wieku jeleni - byków pozyskanych w sezonie 2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013 przedstawia n/w tabelka:

Gatunek zwierzyny - jeleń - byk

Sezon łowiecki 2010/2011 Sezon łowiecki 2011/2012

Waga

Tusza w kg.

Poroże w kg.

Waga

Tusza w kg.

Poroże w kg.

I klasa

od 50 do 157

od 0,40 do 4,50

I klasa

od 48 do 160

od 0,30 do 4,10

Średnia

98,9

2,14

Średnia

105,2

2,11

II klasa

od 75 do 178

od 1,67 do 6,70

II klasa

od 80 do 188

od 0,83 do 6,90

Średnia

126,6

3,96

Średnia

127,4

3,98

III klasa

od 85 do 141

od 3,40 do 8,04

III klasa

od 82 do 196

od 3,15 do 8,20

Średnia

123,2

5,33

Średnia

133,9

5,90

 

Gatunek zwierzyny - jeleń - byk
Sezon łowiecki 2012/2013

Waga

Tusza w kg.

Poroże w kg.

I klasa

od 48 do 170

od 0,40 do 4,50

Średnia

95,2

1,97

II klasa

od 60 do 170

od 1,40 do 7,39

Średnia

120,5

3,78

III klasa

od 93 do 178

od 3,30 do 8,66

 

Porównanie wagi tusz i poroża w poszczególnych klasach wieku danieli - byków pozyskanych w sezonie 2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013 przedstawia n/w tabelka:

Gatunek zwierzyny - daniel - byk

Sezon łowiecki 2010/2011 Sezon łowiecki 2011/2012

Waga

Tusza w kg.

Poroże w kg.

Waga

Tusza w kg.

Poroże w kg.

I klasa

od 50 do 57

od 0,17 do 1,26

I klasa

od 28 do 62

od 0,30 do 1,05

Średnia

38,7

0,76

Średnia

43,1

0,67

II klasa

od 53 do 78

od 0,57 do 2,11

II klasa

od 30 do 68

od 1,01 do 2,33

Średnia

50,9

1,45

Średnia

49,6

1,54

III klasa

od 55 do 69

od 1,20 do 2,52

III klasa

od 51 do 70

od 1,72 do 2,70

Średnia

48,7

1,86

Średnia

59,6

2,33

 

Gatunek zwierzyny - daniel - byk
Sezon łowiecki 2012/2013

Waga

Tusza w kg.

Poroże w kg.

I klasa

od 28 do 59

od 0,30 do 1,13

Średnia

38,1

0,63

II klasa

od 30 do 70

od 0,98 do 2,20

Średnia

49,4

1,50

III klasa

od 37 do 72

od 1,60 do 3,20

Średnia

51,6

2,05

 

Pozyskanie jeleni - byków w sezonie łowieckim 2012/2013 przez Koła Łowieckie, Ośrodki Hodowli Zwierzyny oraz polowania dewizowe w poszczególnych Nadleśnictwach przedstawia poniższa tabelka:

Lp.

 

Nadleśnictwo

Gatunek zwierzyny

Ilość pozyskan.

zwierzyny

 

I kl.

 

%

 

II kl.

 

%

 

III kl.

 

%

1.

"Brynek"

Jeleń - byk

43

20

46 %

21

49 %

2

5 %

2.

"Chrzanów"

Jeleń - byk

5

1

20 %

4

80 %

-

-

3.

"Katowice"

Jeleń - byk

20

9

45 %

11

55 %

-

-

4.

"Kobiór"

Jeleń - byk

71

38

53 %

31

44 %

2

3 %

5.

"Koniecpol"

Jeleń - byk

7

3

43 %

3

43 %

1

14 %

6.

"Olkusz"

Jeleń - byk

6

2

33 %

4

67 %

-

-

7.

"Rudy R."

Jeleń - byk

103

47

46 %

50

48 %

6

6 %

8.

"Rybnik"

Jeleń - byk

69

33

48 %

29

42 %

7

10 %

9.

"Rudziniec"

Jeleń - byk

106

67

63 %

34

32 %

5

5 %

10.

"Siewierz"

Jeleń - byk

17

10

59 %

7

41 %

-

-

11.

"Świerklaniec"

Jeleń - byk

34

15

44 %

18

53 %

1

3 %

12.

"Zawadzkie"

Jeleń - byk

6

3

50 %

3

50 %

-

-

 

 

RAZEM:

487

248

51 %

215

44 %

24

5 %

 

Pozyskanie danieli - byków w sezonie łowieckim 2011/2012 przez Koła Łowieckie, Ośrodki Hodowli Zwierzyny oraz polowania dewizowe w poszczególnych Nadleśnictwach przedstawia poniższa tabelka:

Lp.

 

Nadleśnictwo

Gatunek zwierzyny

Ilość pozyskan.

zwierzyny

 

I kl.

 

%

 

II kl.

 

%

 

III kl.

 

%

1.

"Brynek"

Daniel-byk

2

1

50 %

1

50 %

-

-

2.

"Katowice"

Daniel-byk

34

9

26 %

21

62 %

4

12 %

3.

"Rudy R."

Daniel-byk

15

3

20 %

9

60 %

3

20 %

4.

"Rybnik"

Daniel-byk

21

3

14 %

14

67 %

4

19 %

5.

"Rudziniec"

Daniel-byk

30

9

30 %

18

60 %

3

10 %

6.

"Kobiór"

Daniel-byk

7

4

57 %

2

29 %

1

14 %

 

 

RAZEM:

109

29

26 %

65

60 %

15

14 %

 

Poniżej ilustrujący wykres przedstawia porównanie pozyskania jeleni - byków i danieli - byków w sezonach łowieckich 2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013:

 

Jeleń

Daniel

Rok

suma

I klasa

II klasa

III klasa

suma

I klasa

II klasa

III klasa

2010/2011

405

212

170

23

94

36

46

12

2011/2012

508

274

183

51

83

29

46

8

2012/2013

487

248

215

24

109

29

65

15

 

Jak wynika z powyższego wykresu w sezonie łowieckim 2011/2012 pozyskanie jeleni - byków wzrosło o 20,2 % , pozyskanie danieli - byków w analogicznym okresie zmalało o 11,7%, natomiast pozyskanie jeleni - byków w sezonie łowieckim 2012/2013 zmalało o 4,3 % , a pozyskanie danieli - byków w sezonie łowieckim 2012/2013 wzrosło o 23,8 %.

Na tym zakończono protokół Komisji Oceny Trofeów i Trofeistyki za ocenę wieńcy jeleni - byków oraz łopat danieli - byków pozyskanych w sezonie łowieckim 2012/2013.

Sporządził: Wiesław Wardas

Przewodniczący: Grzegorz Pelon