Sprawozdanie Komisji Oceny Trofeów i Trofeistyki z przeprowadzonej oceny prawidłowości odstrzału jeleni i danieli za sezon łowiecki 2011/2012

Komisja „Oceny Trofeów i Trofeistyki” przeprowadziła w miesiącu marcu br. ocenę wieńców jelenia oraz łopat daniela pozyskanych w sezonie łowieckim 2010/2011.

Ocena została przeprowadzona w dniu 17.03.2012 r. jednocześnie w trzech miejscach tj: w siedzibie „ Zarządu Okręgowego PZŁ” w SiemianowicachŚląskichzespół oceniający Nr: 1; w siedzibie „Nadleśnictwa Brynek” w Brynku – zespół Nr: 2 oraz w restauracji „ Pod Kasztanami” w Rudach Raciborskich – zespół Nr: 3.

Dodatkowo w dniu 24.03.2012 r. dla tych myśliwych, którzy nie dostarczyli poroży do oceny w pierwszym terminie w siedzibie ZO PZŁ w Siemianowicach – Bańgowie.

W sezonie łowieckim 2011/2012 do Komisji Oceny Poroży w sumie dostarczyło wieńce jeleni – 65 Kół Łowieckich; łopaty daniela - 8 Kół Łowieckich.

Po dokonaniu oceny prawidłowości odstrzału Komisja przyznała niżej wykazaną ilość punktów ujemnych za wieńce jelenia i łopaty daniela:

XX

X

N

ŻŻ

Ż

18

13

23

-

2

 

Ogółem pozyskanie jeleni – byków oraz danieli - byków przez Koła Łowieckie, obwody wydzielone i myśliwych dewizowych w sezonie łowieckim 2011/2012 zamieszczone jest w poniższej tabeli:

Ilość pozyskanej zwierzyny

Lp.

Gatunek zwierzyny

 

Razem:

 

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

III kl. wieku

%

1.

 

Jeleń - byk

 

508 sztuk

 

274 sztuki

54 %

183 sztuk

36 %

51 sztuk

10 %

2.

Daniel - byk

83 sztuki

29 sztuk

35 %

46 sztuk

55 %

8 sztuk

10 %

 

Pozyskanie jeleni – byków oraz danieli – byków w Kołach Łowieckich w sezonie 2011/2012 przedstawione jest w poniższej tabeli z podziałem na poszczególne klasy wieku:

Ilość pozyskanej zwierzyny

Lp.

Gatunek zwierzyny

Razem:

 

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

III kl. wieku

%

1.

 

Jeleń - byk

 

414 sztuk

 

238 sztuki

57 %

140 sztuki

34 %

36 sztuk

9 %

2.

Daniel - byk

72 sztuki

22 sztuki

30 %

43 sztuki

60 %

7 sztuk

10 %

 

Pozyskanie jeleni – byków oraz danieli – byków z polowań dewizowych oraz z Ośrodków Hodowli Zwierzyny w sezonie 2011/2012 zamieszczone są w poniższej tabeli:

 

Ilość pozyskanej zwierzyny

Lp.

Gatunek zwierzyny

Razem:

 

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

III kl. wieku

%

1.

 

Jeleń - byk

 

94 sztuki

 

36 sztuk

38 %

44 sztuki

47 %

14 sztuk

15 %

2.

Daniel - byk

11 sztuk

6 sztuk

55 %

 

4 sztuki

36 %

1 sztuka

9 %

Waga wieńcy jeleni – byków pozyskanych w sezonie 2011/2012 wposzczególnych klasach wieku zawiera poniższa tabela:

Waga wieńcy w kilogramach

Gatunek zwierzyny

I klasa wieku

II klasa wieku

III klasa wieku

Jeleń - byk

Od 0,30 do 4,10 kg

Od 0,83 do 6,90 kg

Od 3,15 do 8,20 kg

Średnia waga

2,11 kg

3,98 kg

5,90 kg

 

Waga tusz jeleni – byków pozyskanych w sezonie 2011/2012 wposzczególnych klasach wieku zamieszczone są w poniższej tabeli:

Waga tusz w kilogramach

Gatunek zwierzyny

I klasa wieku

II klasa wieku

III klasa wieku

Jeleń - byk

Od 48 do 160 kg

Od 80 do 188 kg

Od 82 do 196 kg

Średnia waga

105,2 kg

127,4 kg

133,9 kg

 

Waga łopat danieli – byków pozyskanych w sezonie 2011/2012 wposzczególnych klasach wieku zawiera poniższa tabela:

Waga wieńcy w kilogramach

Gatunek zwierzyny

I klasa wieku

II klasa wieku

III klasa wieku

Daniel - byk

Od 0,30 do 1,05 kg

Od 1,01 do 2,33 kg

Od 1,72 do 2,70 kg

Średnia waga

0,67 kg

1,54 kg

2,33 kg

 

Waga tusz danieli – byków pozyskanych w sezonie 2011/2012 wposzczególnych klasach wieku zamieszczone są w poniższej tabeli:

Waga tusz w kilogramach

Gatunek zwierzyny

I klasa wieku

II klasa wieku

III klasa wieku

Daniel - byk

Od 28 do 62 kg

Od 30 do 68 kg

Od 51 do 70 kg

Średnia waga

43,1 kg

49,6 kg

59,6 kg

 

Porównanie wagi tusz i poroża w poszczególnych klasach wieku jeleni – byków pozyskanych w sezonie 2010/2011 oraz 2011/2012 przedstawia n/w tabelka:

Gatunek zwierzyny – jeleń - byk

Sezon łowiecki 2010/2011
Sezon łowiecki 2011/2012

Waga

Tusza w kg.

Poroże w kg.

Waga

Tusza w kg.

Poroże w kg.

I klasa

od 50 do 157

od 0,40 do 4,50

I klasa

od 48 do 160

od 0,30 do 4,10

Średnia

98,9

2,14

Średnia

105,2

2,11

II klasa

od 75 do 178

od 1,67 do 6,70

II klasa

od 80 do 188

od 0,83 do 6,90

Średnia

126,6

3,96

Średnia

127,4

3,98

III klasa

od 85 do 141

od 3,40 do 8,04

III klasa

od 82 do 196

od 3,15 do 8,20

Średnia

123,2

5,33

Średnia

133,9

5,90

 

Porównanie wagi tusz i poroża w poszczególnych klasach wieku jeleni – byków pozyskanych w sezonie 2010/2011 oraz 2011/2012 przedstawia n/w tabelka:

Gatunek zwierzyny – daniel - byk

Sezon łowiecki 2010/2011
Sezon łowiecki 2011/2012

Waga

Tusza w kg.

Poroże w kg.

Waga

Tusza w kg.

Poroże w kg.

I klasa

od 50 do 157

od 0,17 do 1,26

I klasa

od 28 do 62

od 0,30 do 1,05

Średnia

38,7

0,76

Średnia

43,1

0,67

II klasa

od 75 do 178

od 0,57 do 2,11

II klasa

od 30 do 68

od 1,01 do 2,33

Średnia

50,9

1,45

Średnia

49,6

1,54

III klasa

od 85 do 141

od 1,20 do 2,52

III klasa

od 51 do 70

od 1,72 do 2,70

Średnia

48,7

1,86

Średnia

59,6

2,33

 

Pozyskanie jeleni - byków w sezonie łowieckim 2011/2012 przez Koła Łowieckie, Ośrodki Hodowli Zwierzyny oraz polowania dewizowe w poszczególnych Nadleśnictwach przedstawia poniższa tabelka:

Lp.

 

Nadleśnictwo

Gatunek zwierzyny

Ilość pozyskan.

zwierzyny

 

I kl.

 

%

 

II kl.

 

%

 

III kl.

 

%

1.

Brynek”

Jeleń - byk

51

21

41%

25

49%

5

10%

2.

Chrzanów”

Jeleń - byk

5

3

60%

1

20%

1

20%

3.

Katowice”

Jeleń - byk

18

12

67%

6

33%

-

-

4.

Kobiór”

Jeleń - byk

67

37

55%

24

36%

6

9%

5.

Koniecpol”

Jeleń - byk

6

3

50%

3

50%

-

-

6.

Olkusz”

Jeleń - byk

5

2

40%

2

40%

1

20%

7.

Rudy R.”

Jeleń - byk

101

53

52%

37

37%

11

11%

8.

Rybnik”

Jeleń - byk

66

31

47%

23

35%

12

18%

9.

Rudziniec”

Jeleń - byk

144

87

60%

44

31%

13

9%

10.

Siewierz”

Jeleń - byk

12

9

75%

3

25%

-

-

11.

Świerklaniec”

Jeleń - byk

30

13

43%

15

50%

2

7%

12.

Zawadzkie”

Jeleń - byk

3

3

100%

-

-

-

-

   

RAZEM:

508

274

54%

183

36%

51

10%

 

Pozyskanie danieli - byków w sezonie łowieckim 2011/2012 przez Koła Łowieckie, Ośrodki Hodowli Zwierzyny oraz polowania dewizowe w poszczególnych Nadleśnictwach przedstawia poniższa tabelka:

Lp.

 

Nadleśnictwo

Gatunek zwierzyny

Ilość pozyskan.

zwierzyny

 

I kl.

 

%

 

II kl.

 

%

 

III kl.

 

%

1.

Katowice”

Daniel-byk

25

7

28%

18

72%

-

-

2.

Rudy R.”

Daniel-byk

10

2

25%

7

50%

1

25%

3.

Rybnik”

Daniel-byk

12

1

8%

8

67%

3

25%

4.

Rudziniec”

Daniel-byk

36

19

53%

13

36%

4

11%

   

RAZEM:

83

29

35%

46

55%

8

10%

 

Poniżej ilustrujący wykres przedstawia porównanie pozyskania jeleni – byków i danieli – byków w sezonach łowieckich 2010/2011 oraz 2011/2012.

 

Jeleń

Daniel

Rok

suma

I klasa

II klasa

III klasa

suma

I klasa

II klasa

III klasa

2010/2011

405

212

170

23

94

36

46

12

2011/2012

508

274

183

51

83

29

46

8

 

 

Jak wynika z powyższego wykresu w sezonie łowieckim 2011/2012 pozyskanie jeleni – byków wzrosło o 20,2 % , natomiast pozyskanie danieli – byków w analogicznym okresie zmalało o 11,7%.

Na tym zakończono protokół Komisji Oceny Trofeów i Trofeistyki za ocenę wieńcy jeleni – byków oraz łopat danieli – byków pozyskanych w sezonie łowieckim 2011/2012.

Sporządził: Wiesław Wardas

Przewodniczący: Grzegorz Pelon