Siemianowice - Bańgów, 08.12.2012 r.

W październiku br. Komisja dokonała wyceny prawidłowości odstrzału sarny - rogaczy za sezon łowiecki 2012/2013.

Jednocześnie odbyły się wyceny w dniu 20.10.2012 r. w dwóch lokalizacjach,tj: w siedzibie Nadleśnictwa "Brynek" w Brynku dla Nadleśnictw: Brynek, Świerklaniec, Rudziniec i Zawadzkie, w restauracji "Pod Kasztanami" w Rudach Raciborskich dla Nadleśnictw Rybnik i Rudy Raciborskie . Natomiast w dniu 17.11.2012 r. w siedzibie ZO PZŁ w Siemianowicach - Bańgowie dla Nadleśnictw: Siewierz, Olkusz, Chrzanów, Koniecpol, Złoty Potok, Ustroń oraz w Siedzibie Koła Łowieckiego "Cyranka" w Pszczynie - Porębie dla Nadleśnictw Katowice, Kobiór. Dodatkowa wycena odbyła się w dniu 24.11.2012 r. w siedzibie Z.O. PZŁ w Siemianowicach - Bańgowie dla myśliwych, którzy nie dostarczyli trofeum do oceny w wyznaczonych terminach.

W sezonie łowieckim 2012/2013 do Komisji Oceny Trofeów w sumie dostarczyło parostki sarny - rogaczy 106 Kół Łowieckich

Pozyskanie sarny - rogaczy w Kołach Łowieckich w sezonie 2012/2013 przedstawione jest w poniższej tabeli z podziałem na poszczególne klasy wieku:

Ilość pozyskanej zwierzyny

Lp

Gatunek zwierzyny

Razem:

 

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

1.

 

Sarna - rogacz

1773 sztuk

 

507 sztuk

29%

1266 sztuki

71%

 

 

Pozyskanie sarny - rogaczy z polowań dewizowych w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny w sezonie 2012/2013 zamieszczone są w poniższej tabeli:

Ilość pozyskanej zwierzyny

Lp

Gatunek zwierzyny

Razem:

 

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

1.

 

Sarna - rogacz

 

126 sztuk

 

49 sztuk

39 %

77 sztuk

 

61 %

 

 

Pozyskanie sarny - rogaczy z polowań dewizowych w KołachŁowieckich w sezonie 2012/2013 zamieszczone są w poniższej tabeli:

Ilość pozyskanej zwierzyny

Lp

Gatunek zwierzyny

Razem:

 

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

1.

 

Sarna - rogacz

 

62 sztuki

 

9 sztuk

14 %

53 sztuki

 

85 %

 

 

Ogółem pozyskanie sarny - rogaczy przez Koła Łowieckie, Ośrodki Hodowli Zwierzyny i myśliwych dewizowych w sezonie łowieckim 2012/2013 zamieszczone jest w poniższej tabeli:

Ilość pozyskanej zwierzyny

Lp

Gatunek zwierzyny

Razem:

 

I kl. wieku

%

II kl. wieku

%

1.

 

Sarna - rogacz

 

1961 sztuk

 

565 sztuki

29 %

1396 sztuk

71 %

 

 

Pozyskanie sarny - rogaczy w sezonie łowieckim 2012/2013 przez Koła Łowieckie, Ośrodki Hodowli Zwierzyny oraz polowania dewizowe w poszczególnych Nadleśnictwach przedstawia poniższa tabelka:

Lp.

 

Nadleśnictwo

Gatunek zwierzyny

Ilość pozyskan.

zwierzyny

 

I kl.

 

%

 

II kl.

 

%

1.

"BRYNEK"

Sarna - rogacz

143

43

30 %

100

71 %

2.

"CHRZANÓW"

Sarna - rogacz

48

10

21 %

38

79 %

3.

"KATOWICE"

Sarna - rogacz

123

28

23 %

95

77 %

4.

"KOBIÓR"

Sarna - rogacz

271

71

26 %

200

74 %

5.

"KONIECPOL"

Sarna - rogacz

53

11

21 %

42

79 %

6.

"MIECHÓW"

Sarna - rogacz

12

4

33 %

8

67 %

7.

"OLKUSZ"

Sarna - rogacz

120

38

32 %

82

68%

8.

"RUDY RACIBORSKIE"

Sarna - rogacz

235

68

29 %

167

71 %

9.

"RYBNIK"

Sarna - rogacz

433

95

22 %

338

78 %

10.

"RUDZINIEC"

Sarna - rogacz

219

92

42 %

127

58 %

11.

"SIEWIERZ"

Sarna - rogacz

196

75

38 %

121

62 %

12.

"ŚWIERKLANIEC"

Sarna - rogacz

81

23

28 %

58

72 %

13.

"ZAWADZKIE"

Sarna - rogacz

27

7

26 %

20

74 %

   

RAZEM:

1961 szt.

565

29 %

1396

71 %

 

Waga parostków rogaczy pozyskanych w sezonie 2012/2013 w poszczególnych klasach wieku zawiera poniższa tabela:

Waga parostków w gramach
 

Gatunek zwierzyny

I klasa wieku

II klasa wieku

  Sarna - rogacz

Od 50 g do 422 g

Od 124 g do 553 g

 

Średnia waga

206 g

340,6 g

 

Waga tusz pozyskanych rogaczy w sezonie 2012/2013 w poszczególnych klasach wieku zamieszczone są w poniższej tabeli:

Waga tuszy w kg.
 

Gatunek zwierzyny

I klasa wieku

II klasa wieku

  Sarna - rogacz

Od 7 kg do 20 kg

Od 11 kg do 25 kg

 

Średnia waga

14 kg.

17,1 kg

 

Porównanie pozyskania sarny-rogaczy w Kołach łowieckich w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny oraz z polowań dewizowych za sezony 2010/2011 oraz 2011/2012 oraz 2012/2013 z podziałem na poszczególne klasy wieku zawiera poniższa tabelka:

Ilość pozyskanej zwierzyny
Gatunek zwierzyny - sarna - rogacz
Sezon łowiecki

Razem:

I klasa

%

II klasa

%

2010/2011

1949 sztuk

503 sztuk

26 %

1443 sztuki

74 %

Sezon łowiecki

Razem:

I klasa

%

II klasa

%

2011/2012

2001 sztuk

496 sztuk

25 %

1505 sztuk

75 %

Sezon łowiecki

Razem:

I klasa

%

II klasa

%

2012/2013

1961 sztuk

565 sztuk

29 %

1396 sztuk

71 %

 

Porównanie średnich wag tusz i parostków sarny - rogaczy pozyskanych w Kołach łowieckich w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny oraz z polowań dewizowych za sezony 2010/2011 oraz 2011/2012 oraz 2012/2013 z podziałem na poszczególne klasy wieku zawiera poniższa tabelka:

Gatunek zwierzyny - sarna - rogacz
Sezon łowiecki

Klasa

Średnia waga tuszy

( w kg )

Średnia waga parostków (w g)

2010/2011

I klasa

14,8 kg

205,7 g

 

II klasa

17,3 kg

335,9 g

2011/2012

I klasa

14,0 kg

184,0 g

 

II klasa

17,4 kg

314,0 g

2012/2013

I klasa

14,0 kg

206,0 g

 

II klasa

17,1 kg

340,6 g

 

Pozyskanie sarny - rogaczy w sezonie łowieckim: 2010/2011; 2011/2012; oraz 2012/2013 przedstawia poniższy wykres:

 Pozyskanie sarny - rogaczy w sezonie łowieckim: 2010/2011; 2011/2012; oraz 2012/2013

 

Po dokonaniu oceny prawidłowości odstrzału Komisja przyznała w sumie 73 ujemne punkty z podaną niżej ilością w poszczególnych kolorach:

XX

X

N

Ż

ŻŻ

8

22

33

-

10

 

Poniżej przedstawiono wykaz przyznanych punktów ujemnych po odwołaniu do Komisji Odwoławczej w sumie: 70 punktów utrzymanych:

XX

X

N

Ż

ŻŻ

6

23

31

-

10

 

Sporządził: Wiesław Wardas

Przewodniczący: Grzegorz Pelon