Okręgowe władze i organa PZŁ:

- Okręgowy Zjazd Delegatów

- Okręgowa Rada Łowiecka

- Zarząd Okręgowy

- Okręgowa Komisja Rewizyjna

- Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

- Okręgowy Sąd Łowiecki

Wladze

Zarzad Okręgowy:

Okręgowa Rada Łowiecka - Jerzy Żagiell

  • Przewodniczący, łowczy okręgowy
    - od 30.03.2017. - Mariusz Miśka
    - do 30.03.2017. - Jerzy Żagiell (na zdjęciu)

 

  • Członkowie:

Okręgowa Rada Łowiecka - Zbigniew Fijałkowski

Okręgowa Rada Łowiecka - Antoni Kopel

Zbigniew Fijałkowski Antoni Kopel