Okręgowe władze i organa PZŁ:

- Okręgowy Zjazd Delegatów

- Okręgowa Rada Łowiecka

- Zarząd Okręgowy

- Okręgowa Komisja Rewizyjna

- Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

- Okręgowy Sąd Łowiecki

Wladze

Okręgowa Rada Łowiecka:

 

Okręgowa Rada Łowiecka - prezes - Jan Suchorończak

 

Okręgowa Rada Łowiecka - wiceprezes - Janusz Kmiecik

 

Okręgowa Rada Łowiecka - sekretarz - Ewa Kraska

 

prezes -Jan Suchorończak wiceprezes - Janusz Kmiecik sekretarz - Ewa Kraska

 

Członkowie:

 

Andrzej Dąbek, Henryk Goncerz, Paweł Hajduk, Tadeusz Huta, Piotr Jacek, Jacek Kołacz, Andrzej Kozakiewicz, Jerzy Krywult, Marian Pigan, Kazimierz Szabla, Piotr Wosinek, Stanisław Wszołek.