Okręgowe władze i organa PZŁ:

- Okręgowy Zjazd Delegatów

- Zarząd Okręgowy

- Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

- Okręgowy Sąd Łowiecki

Zarzad Okręgowy:

2018 Miska

  • Przewodniczący, łowczy okręgowy
    Mariusz Miśka
  • Członkowie:

2018 Kmiecik

Zbigniew Fijałkowski

 

Janusz Kmiecik

2018 Kopel

2018 Lazarczyk

Antoni Kopel Dariusz Łazarczyk