Trwały nawyk analizowania i rejestrowania wyników strzałów sprawił, że wiedziałem dlaczego w jednych przypadkach trafiam, a w drugich pudłuję, z czego nieliczni myśliwi zdają sobie sprawę, choć jest to przecież podstawowy warunek robienia postępów w technice i stylu strzelania...
... Obowiązek dobrego opanowania sztuki strzelania wynika z etyki łowieckiej...

- Tadeusz Puchalski
"Broń śrutowa i technika strzelania"

 

INFORMACJA KOMISJI STRZELECKIEJ nr 2/2020
11.04.2020

Komisja Strzelecka Okręgu PZŁ Katowice informuje, że w związku z istniejącymi na terenie naszego Państwa stanem epidemii oraz wprowadzonymi zakazami związanymi z przeciwdziałaniem rozwojowi choroby COVID-19 odwołuje się organizację wszelkich zawodów strzeleckich na terenie naszego okręgu do czasu ustąpienia zagrożenia. O fakcie wznowienia organizacji zawodów strzeleckich zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

 

Przewodniczący Komisji Strzeleckiej,
Arkadiusz Boczkowski