Trwały nawyk analizowania i rejestrowania wyników strzałów sprawił, że wiedziałem dlaczego w jednych przypadkach trafiam, a w drugich pudłuję, z czego nieliczni myśliwi zdają sobie sprawę, choć jest to przecież podstawowy warunek robienia postępów w technice i stylu strzelania...
... Obowiązek dobrego opanowania sztuki strzelania wynika z etyki łowieckiej...

- Tadeusz Puchalski
"Broń śrutowa i technika strzelania"

Regulamin Klasyfikacji "Strzelec roku 2018 ORŁ Katowice"

Wprowadzając klasyfikacje "Strzelec roku 2018 ORŁ Katowice" liczymy na większy udział koleżanek i kolegów zainteresowanych strzelectwem myśliwskim w zawodach strzeleckich organizowanych w naszym okręgu.

→ Regulamin