Polowanie bez psa myśliwskiego, to jak wesele bez muzyki.

- Janusz Meissner
"Opowieść pod psem"

Wyniki prób i konkursów - linki w kalendarzu

Zgodnie z przyjętą niedawno zasadą, wyniki prób i konkursów będą prezentowane jako linki bezpośrednio w kalendarzu imprez kynologicznych. Jeżeli ta zasada się sprawdzi, będzie na stałe stosowana (od kolejnego sezonu).

→ Kalendarz prób i konkursów na 2016