Gospodarka łowiecka obejmuje zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną.

ambona

Pełny tekst załącznika do uchwały NRŁ nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. o zasadach selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych można zobaczyć w formacie PDF → tutaj.
Zawiera on zasady struktury pozyskania oraz kryteria oceny prawidłowości odstrzału łosi, jeleni szlachetnych, jeleni sika, danieli, saren, dzików i muflonów.

Struktura pozyskania:

a) w grupach płciowo - wiekowych:

 • rogacze - 40 - 50%
 • kozy - 40 - 50%
 • koźlęta - do 20% - ze wskazaniem koźląt płci żeńskiej


b) w klasach wiekowych sarn rogaczy:

 • I klasa (1-2 poroże; 2-3 rok życia) - do 50%
 • II klasa (3 poroże i dalsze; 4 rok życia i starsze) - dopełnia do 100%


Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn rogaczy w Okręgu Katowickim (zmienione 6.04.2016.)

Klasa wieku Poroże
rok życia
Opis parostków Ocena
I klasa wieku 1 poroże
2 rok życia
guzikarze, szpicaki, myłkusy a także widłaki o długości tyk do 10 cm O
widłaki o średniej długości tyk powyżej 10 cm X
szóstaki XX
2 poroże
3 rok życia
szóstaki nieregularne i poniżej tej formy O
regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie do 250 g (w Okręgu Katowickim) X
regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie większej niż 250 g (w Okręgu Katowickim) XX
II klasa wieku 3 poroże i starsze
4 rok życia i starsze
nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz regularne szóstaki o masie parostków poniżej 380 g (w Okręgu Katowickim) oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny O
regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków od 380 g do 450 g (w Okręgu Katowickim) X
regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków powyżej 450 g (w Okręgu Katowickim) XX


Ustalenia dodatkowe

 1. Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad przeciętną (ustaloną dla okręgu).
 2. Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.
 3. Zaleca się oszczędzanie szpicaków o długości tyk powyżej długości łyżek.
 4. Przy ocenie prawidłowości odstrzału za odnogę uznaje się w I klasie wieku odrostek o długości powyżej 1 cm, a w II klasie wieku - odrostek o długości powyżej 3 cm.
 5. Wyznaczając średnią masę parostków w II klasie wieku w danym okręgu należy pamiętać, iż poza średnią masą parostków w II klasie wieku, należy ustalić również wartość graniczną przy odstrzale kwalifikowanym na dwa punkty czerwone. Wartość ta musi być większa od średniej masy parostków w II klasie, a mniejsza od minimalnej masy parostków medalowych.
 6. Podawana masa parostków jest masą brutto (parostki z czaszką bez żuchwy).
 7. W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka uszkodzona miała taki sam kształt (zasada ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).


Selekcja kóz i koźląt

Należy dążyć do pozyskania jak największej liczby kóz nie prowadzących oraz sztuk cherlawych i chorych. Należy eliminować z populacji kozy prowadzące więcej niż dwoje koźląt, pamiętając, że w takiej sytuacji najpierw należy dokonać odstrzału koźląt.
Wśród koźląt całość pozyskania należy w zasadzie zrealizować w grupie kózek, przyjmując jednak zasadę, że z bliźniąt w pierwszej kolejności wybieramy do odstrzału sztukę słabszą.