Gospodarka łowiecka obejmuje zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną.

ambona

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn rogaczy w Okręgu Katowickim:

Rodzaj odstrzału Poroże
rok życia
Opis poroża Ocena
Selekcyjny do 70% ogólnej liczby rogaczy zaplanowanych do odstrzału 1 poroże
2 rok życia
guzikarze i szpicaki O
formy wyższe X
2 - 4 poroże
3 - 5 rok życia
do nieregularnego szóstaka włącznie O
formy wyższe X
Łowny - minimum 30% ogólnej liczby rogaczy zaplanowanych do odstrzału 5 poroże i powyżej
6 rok życia i powyżej
bez względu na formę poroża O

 

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości:
powyżej 2 cm w pierwszym i drugim porożu
powyżej 4 cm w trzecim porożu i starszym