Gospodarka łowiecka obejmuje zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną.

ambona

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego w Okręgu Katowickim

Klasa wieku Poroże
rok życia
Opis poroża Ocena
I klasa wieku 1 poroże
2 rok życia
szpicaki o długości tyk do 20 cm O
szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm do 30 cm X
szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm, oraz o tykach rozwidlonych i koronne XX
2 poroże
3 rok życia
ósmaki nieregularne i poniżej tej formy O
ósmaki regularne X
byki powyżej regularnego ósmaka XX
3 i 4 poroże
4 - 5 rok życia
wszystkie byki niekoronne O
wszystkie byki jednostronnie koronne X
wszystkie byki obustronnie koronne XX
II klasa wieku 5-9 poroże
6-10 rok życia
wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz obustronnie koronne o masie poroża pon. 3,50 kg O
byki obustronnie koronne o masie poroża od 3,50 kg do 4,50 kg X
byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 4,50 kg i wszystkie byki obustronnie koronne medalowe XX
III klasa wieku 10 poroże i powyżej
11 rok życia i starsze
wszystkie byki bez względu na formę poroża O