Gospodarka łowiecka obejmuje zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną.

ambona

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego w Okręgu Katowickim

Rodzaj odstrzału Poroże
rok życia
Opis poroża Ocena
Selekcyjny do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału 1 poroże
2 rok życia
szpicaki o długości tyk do 20 cm O
szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm, oraz o tykach rozwidlonych i koronnych X
2 - 4 poroże
3 - 5 rok życia
do ósmaka nieregularnego włącznie O
formy wyższe X
5 - 9 poroże
6 - 10 rok życia
wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne O
formy wyższe X
Łowny - minimum 15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału 10 poroże i powyżej
11 rok życia i starsze
wszystkie byki bez względu na formę poroża O

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości:
2 cm w pierwszym porożu
powyżej 10 cm od drugiego poroża i starszych