Gospodarka łowiecka obejmuje zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną.

ambona

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału danieli byków w Okręgu Katowickim

Rodzaj odstrzału Poroże
rok życia
Opis poroża Ocena
Selekcyjny do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału 1 poroże
2 rok życia
szpicaki o długości tyk do 10 cm O
szpicaki o długości tyk powyżej 10 cm, oraz formy wyższe X
2 poroże
3 rok życia
wszystkie szydlarze i łyżkarze od długości tyk do 40 cm i spłaszczeniu górnej części obu tyk węższym od 5 cm O
formy wyższe X
3 i 6 poroże
4 - 7 rok życia
wszystkie formy poniżej łopatacza oraz łopatacze o długości łopat do 1/3 długości poroża oraz łopatacze o zatokach rozcinających płaszczyznę łopaty co najmniej do połowy jej długości lub szerokości. O
łopatacze o łopatach większych niż 1/3 długości poroża X
Łowny - minimum 15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału 7 poroże i powyżej
8 rok życia i powyżej
wszystkie byki bez względu na formę poroża O