Wizyty na stronie

Dzisiaj127
Wczoraj419
W tym tygodniu1838
W tym miesiącu4190
Ogółem1606137

Obecnie na stronie
2
Online
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy Katowice
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
Siemianowice Śląskie 18.10.2015 r.

 

Okólnik nr 3/2015

  1. Składka członkowska na 2016 rok.
  2. Termin egzaminów poprawkowych.
  3. Nowe legitymacje PZŁ.
  4. Aktualizacja danych osobowych członków PZŁ.
  5. Kurs dla sygnalistów myśliwskich I stopnia.
  6. Uchwały Zarządu Koła Łowieckiego w/s odbycia stażu kandydackiego.

 

1. Informujemy wszystkich myśliwych naszego okręgu, że wysokość składki członkowskiej, ubezpieczenia myśliwych i wpisowego do PZŁ w 2016 roku wynosi:

  • normalna 320 ( plus 35 zł ubezpieczenie ) - razem 355 zł
  • ulgowa 160 ( plus 35 zł ubezpieczenie ) -razem 195 zł
  • wpisowe – 960 zł

Składkę myśliwi stowarzyszeni odprowadzają za pośrednictwem Koła macierzystego a niestowarzyszeni za pośrednictwem właściwego Zarządu Okręgowego.
Wpłatę zbiorczą Koła prosimy przelać na konto Zarządu Okręgowego w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia br. natomiast listę osób wpłacających prosimy przesłać do biura Zarządu Okręgowego do końca grudnia.

2. Informujemy, że egzamin poprawkowy dla wszystkich zainteresowanych oraz osób które nie przystąpiły wcześniej do egzaminów z różnych przyczyn odbędzie się 7 grudnia br o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego.

3. Informujemy, iż początkiem 2016 nastąpi wymiana legitymacji członkowskich w PZŁ na nowe. Nowe druki są mniej podatne na zniszczenie i przygotowane są na wzór użytkowanych przez myśliwych polujących na terenie Unii Europejskiej. W związku z powyższym prosimy wszystkich myśliwych naszego okręgu o przygotowanie fotografii (na wzór tej przeznaczonej do dowodu osobistego)  i dostarczenie jej za pośrednictwem Koła w terminie do końca 2015 roku do biura Zarządu.

4. W związku z licznymi zmianami w danych personalnych myśliwych naszego Okręgu i potrzebą ich zaktualizowania w systemie informatycznym PZŁ prosimy o wypełnienie ankiety → dane osobowe myśliwego. Podpisaną ankietę prosimy o dostarczenie do siedziby Zarządu Okręgowego za pośrednictwem swojego Koła które dołączy ankietę do listy osób które opłaciły składki członkowskie na 2016 rok.

5. Informujemy, iż 5 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 rozpoczynamy kurs sygnalistów myśliwskich I stopnia.
Kurs poprowadzi Kol. Witold Brągiel. Kurs przewiduje 7 cyklicznych spotkań po których uzyskuje się Dyplom I stopnia.
Koszt kursu to 200 zł. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

6. Przypominamy iż zgodnie z obowiązującą Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej w/s zasad odbywania stażu zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały wobec kandydata o zaliczeniu lub nie zaliczeniu stażu w terminie do 30 dni po upływie roku od dnia jego rozpoczęcia.
W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Koła lub Kierownik Ośrodka Hodowli Zwierzyny, może przedłużyć staż jednak nie dłużej niż do 3 lat. O wydłużeniu stażu, z podaniem jego daty, Zarząd Koła  lub Kierownik OHZ informuje właściwy Zarząd Okręgowy.
Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do powyższych zapisów co pozwoli uniknąć niepotrzebnego bałaganu i nieporozumień jakie w tym przedmiocie wynikają.

„Darz Bór”
Łowczy Okręgowy
Jerzy Żagiell