Wizyty na stronie

Dzisiaj62
Wczoraj303
W tym tygodniu1146
W tym miesiącu4541
Ogółem1630409

Obecnie na stronie
1
Online

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r. , poz. 330 z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1100), która weszła w życie z dniem 5 września 2014 r. zostało uchylone rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.) Zmiana polega m.in. na wprowadzeniu pojęcia jednostki mikro dla organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą i spełniają przesłanki określone w art. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 ww. ustawy.

Mając na uwadze zmianę Ustawy o Rachunkowości, ZG PZŁ informuje o możliwości sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 przez Koła Łowieckie jak dla jednostek mikro, w/g wzoru umieszczonego w nowelizacji Ustawy o Rachunkowości - załącznik nr 4.

Wybór tej formy sporządzania sprawozdania finansowego (tzn. dla jednostek mikro) jest formą uproszczoną i tym samym łatwiejszą i krótszą.

Decyzja o sporządzaniu sprawozdania finansowego dla jednostek mikro może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego.

W załączeniu:

Załącznik nr 4 do Ustawy o Rachunkowości,
Uchwała – wzór,
Bilans - wzór,
Rachunek zysków i strat - wzór

Pobierz / zobacz załącznik