Wizyty na stronie

Dzisiaj86
Wczoraj303
W tym tygodniu1170
W tym miesiącu4565
Ogółem1630433

Obecnie na stronie
1
Online
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy Katowice
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
Siemianowice Śląskie 11.02.2015 r.

 

Okólnik nr 1/2015

 1. Wiosenny kurs dla nowowstępujących i selekcjonerów.
 2. Informacja o drukach Terminy nadsyłania Łowów i Rocznych Planów Łowieckich.
 3. Ubezpieczenie szkód łowieckich w Kołach.
 4. Realizacja Uchwał XX Okręgowego Zjazdu Delegatów.
 5. Uaktualnienie list członków Kół naszego Okręgu.
 6. Prośba o adresy e-mail kół.
 7. Sprawy Organizacyjne.
 8. Termin oceny prawidłowości pozyskania jeleni i danieli byków.
 9. Prośba o wsparcie fundacji na rzecz zwierząt dziko żyjących.

 

1. Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice podaje Zarządom kół do wiadomości terminy wiosennych kursów i szkoleń dla nowowstępujących oraz selekcjonerów:

 • kurs podstawowy I tura:
  02 - 13 marzec 2015 - stażyści  o numerze dzienniczka do 7446
 • szkolenia (obowiązkowe)
  kynologia myśliwska – 24 luty 2015
  podstawy posługiwania się myśliwska bronią palną – 25 luty 2015

 • kurs podstawowy II tura:
  13 – 24 kwiecień 2015 – stażyści o numerze dzienniczka do 7537
 • szkolenia (obowiązkowe)
  kynologia myśliwska – 24 marzec 2015
  podstawy posługiwania się myśliwska bronią palną – 25 marzec 2015

 • kurs selekcjonerski:
  25 – 29 maj 2015

Wszystkie kursy i szkolenia rozpoczynamy o godz.15.00  w siedzibie Zarządu Okręgowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Zwycięstwa 2 – Strzelnica Myśliwska.

Egzaminy dla w/w kursów rozpoczynają się zawsze o godz. 9.00 w następujących terminach:

 • dla I tury nowowstępujących:
  30.03 – 1.04.2015
 • dla II tury nowowstępujących:
  18 – 20.05.2015
 • dla selekcjonerów
  22 - 23.06.2015

Koszt kursów, materiałów edukacyjnych i szkoleń:

 • Kurs podstawowy (+ egzamin) 1,100 zł
 • Dwa obowiązkowe szkolenia 50 zł
 • Kurs selekcjonerski (+ egzamin) 580 zł

 2. Informujemy Szanownych Kolegów o konieczności przesyłania w stosownych terminach obowiązujących druków naszej sprawozdawczości.

 • Druk Rocznego Sprawozdania z działalności Koła Łow-1.
  (Powyższy druk po zapoznaniu się z instrukcją należy wypełnić i odesłać wraz z załącznikiem dotyczącym kłusownictwa na adres macierzystego Zarządu Okręgowego w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia)
 • Roczny Plan Łowiecki (UWAGA! NOWY DRUK).
  (Po zaopiniowaniu odpowiednio przez właściwych wójtów, burmistrzów, prezydentów i uzgodnieniu dokonanym z Zarządem Okręgowym PZŁ Katowice należy przedłożyć w celu zatwierdzenia właściwemu Nadleśniczemu do 21 marca)

Druki wraz z instrukcją wypełnienia dostępne są tutaj na naszej stronie lub na www.pzlow.pl.

3. Informuje, iż jak co roku Koła naszego okręgu będą mogły przystąpić do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Kół i OHZ Polskiego Związku Łowieckiego za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych. Termin złożenia przez Koła „Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia” do Zarządu Okręgowego upływa z dniem 10.03.2015. Szczegóły ubezpieczenia dotyczące zakresu oraz samej deklaracji dostępne są na stronie www.pzlow.pl.
(wygodniej jest korzystać z linku na naszej stronie głównej w dziale "Zawsze pod ręką" - przypomnienie A.O.)

4. W związku z przyjętą przez XX Okręgowy Zjazd Delegatów Uchwałą dotyczącą sygnalistów myśliwskich oraz psów wykorzystywanych do poszukiwania postrzałków zwierzyny grubej prosimy Koła o podanie następujących informacji:
- czy Koło posiada sygnalistę (ów) myśliwskiego minimum I stopnia,
- czy Kolo posiada psa (y) myśliwskiego – tropowca (proszę podać przydomek psa, rasę a także imię, nazwisko właściciela).

5. Z racji zbliżających się terminów Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo – Wyborczych w Kołach naszego Okręgu i potrzebą wyboru Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów (w ilości 1 delegat na każdą pełną liczbę 20 członków Koła) prosimy Zarządy Kół aby w trybie pilnym dostarczyły nam aktualne listy członków Koła z podziałem na członków macierzystych i niemacierzystych.

6. Zwracam się do Zarządów wszystkich kół naszego okręgu o udostępnienie swoich aktualnych adresów e mail lub adresów osób odpowiedzialnych za kontakt z Zarządem Okręgowym. Taki obieg informacji nie tylko pozwala w sposób szybki dotrzeć do wszystkich zainteresowanych ale przede wszystkim usprawnia pracę i niejednokrotnie ogranicza niepotrzebne wydatki związane z wysyłaniem korespondencji w sposób tradycyjny.

7. Przypominamy, iż zgłaszając stażystę do ZO należy przesłać:
- Aktualny wniosek przyjęcia na staż (dostępny na stronie www.orl.katowice.pl)
- Wypełnione oświadczenie o ubezpieczeniu NW z zaznaczeniem opcji + ewentualny dowód wpłaty

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o obowiązku zakończenia stażu stosowną uchwałą Zarządu koła i przesłaniem jej do właściwego Zarządu Okręgowego po upływie roku od rozpoczęcia stażu.
W przypadku wydłużenia stażu należy również przesłać uchwałę Zarządu Koła zawierającą okres (datę ) wydłużenia stażu.
 
8. W załączeniu przesyłamy terminy oceny prawidłowości pozyskania jeleni i danieli byków w poszczególnych zespołach.

9. Uprzejmie prosimy o rozważenie przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących powołanej przez Zarząd Główny PZŁ.
Dla zainteresowanych podajemy KRS – 0000319773

 

Załącznik:
→ terminy oceny prawidłowości pozyskania byków jeleni i danieli