Wizyty na stronie

Dzisiaj347
Wczoraj271
W tym tygodniu874
W tym miesiącu10471
Ogółem1548353

Obecnie na stronie
1
Online

Szanowni Państwo,

Od dnia 01.10.2020r. rozpoczyna się program ubezpieczeniowy obejmujący ochroną odpowiedzialność cywilną Kół Łowieckich z tytułu prowadzenia działalności statutowo-gospodarczej, posiadania i użytkowania mienia, organizacji  polowań, szkoleń i innych działań związanych z gospodarką łowiecką.

Do dyspozycji Kół Łowieckich zostało przygotowanych 6-wariantów sum gwarancyjnych, które Koła Łowieckie w zależności od wielkości, ilości i jakości terenów obwodów  łowieckich powinny dowolnie dobrać dla bezpieczeństwa funkcjonowania Koła.

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wzrastają w bardzo szybkim tempie, szczególnie w zakresie szkód wyrządzonych osobom. Rekompensata z tytułu zadośćuczynienie za doznane cierpienia, krzywdy i straty moralne oraz zdrowotne jak również utratę bliskiej osoby w naszym kraju już są wypłacane średnio w granicach 250.000- 3.000.000 milionów złotych. Zgodnie z przepisami prawa kodeksu cywilnego odszkodowania z tytułu utraty bliskiej osoby wypłacane są nie tylko najbliższemu członkowi rodziny, lecz wszystkim osobom bliskim np.  współmałżonkowi, dzieciom, rodzicom, dziadkom, siostrom, braciom itp.

W tej sytuacji zwracam uwagę na dokonanie właściwego wyboru sumy gwarancyjnej  zapewniającej  bezpieczeństwo funkcjonowania Koła. Wysokie są również szkody z tytułu uszkodzenia rzeczy np. uszkodzenie pojazdu o znacznej wartości na skutek wybiegnięcia psa na jezdnie podczas polowania.

Zgodnie  z  przepisami prawa  ustawy Prawo Łowieckie i Statutu PZŁ Koła Łowieckie  mają obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działań  związanych z gospodarka łowiecką. Poniżej warianty do wyboru:

Wariant       Suma Gwarancyjna            Składka

I                     300 000,00 zł                450,00 zł

II                    500 000,00 zł                600,00 zł

III                   800 000,00 zł               720,00 zł

IV                 1 000 000,00 zł               850,00 zł

V                  1 500 000,00 zł               980,00 zł

VI                 2 000 000,00 zł            1 300,00 zł

Koło Łowieckie dokonuje wyboru wariantu ubezpieczeniowego poprzez zgłoszenie do Zarządu Okręgowego najpóźniej do dnia 15.09.2020 roku dokonując wpłaty składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenie w terminie do 15.10.2020 roku na rachunek bankowy Zarządu Okręgowego.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla Każdego Koła Łowieckiego zostanie potwierdzony certyfikatem w terminie do 30 października 2020 roku. Warunki ubezpieczenia wraz z umową generalną zostaną umieszczone na stronie ZG PZŁ
Do niniejszego pisma załączamy wyciąg z umowy generalnej dotyczący zakresu ochrony ubezpieczeniowej

→ ulotka