Wizyty na stronie

Dzisiaj127
Wczoraj419
W tym tygodniu1838
W tym miesiącu4190
Ogółem1606137

Obecnie na stronie
2
Online

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W obecnym brzmieniu:

§ 5. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. ZAKAZUJE SIĘ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
(...)

5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych”.
- to to jest nieaktualne od 10.04.2020.

- ww. nieaktualność jest już nieaktualna - zob. poniżej czwarty link:

→ dziennikustaw.gov.pl/D2020000057701.pdf

→ Nowe rządowe rozporządzenie zatrzymuje myśliwych w domach

→ pzlow.pl/storage/2020/02/Pages-from-ulotka_asf_v5a_01.pdf

→ obowiązek zabezpieczania upraw i płodów rolnych oraz walki z ASF